Uporabna matematika

Uporábna matemátika je veja matematike, ki se ukvarja z matematičnimi tehnikami v uporabi matematičnega znanja na drugih področjih.

Zgled uporabe matematike na področju aerodinamike z mrežo profila Žukovskega letalskega krila