Aêrodinámika je znanstvena veda o obnašanju plinov, ki se je začela razvijati v 19. stoletju. Problemi aerodinamike so računanje raznih lastnosti kot so temperatura, tlak, hitrost in gostota plinov v odvisnosti od kraja in časa.

Vrtinec, ki se je tvoril s prehodom letalskega krila skozi obarvani dim. Vrtinci spadajajo med mnoge pojave tesno povezane z aerodinamiko. Enačbe aerodinamike kažejo da vrtinec nastane zaradi razlike v tlaku med zgornjo in spodnjo površino krila. Na koncu krila višji tlak na spodnji površini poskuša učinkoviti 'preiti' na stran z nižjim tlakom in pri tem povzroča vrtenje in vrtinec

Razumevanje aerodinamike omogoča predvsem računanje sil in navorov na telesa v toku plinov, predvsem zraka.

Zunanje povezave

uredi