Unitarízem je nasilno izenačevanje razlik, poenotenje zelo različnih kulturnih, gospodarskih in upravno-političnih razmer po posameznih pokrajinah. V Kraljevini Jugoslaviji je predstavljal tudi ustvarjanje novega jugoslovanskega naroda.