Trubarjevo priznanje

Nagrada Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani za prispevke k varovanju, ohranjanju in predstavljanju nacionalne pisne kulturne dediščine