Tetragonalni kristalni sistem

Tetragonalni kristalni sistem ali tetragonalna singonija je eden od sedmih kristalnih sistemov. Tetragonalne kristalne mreže nastanejo z raztezanjem kubične kristalne mreže vzdolž enega od njenih mrežnih vektorjev, tako da kocka postane pokončna prizma, ki ima za osnovno ploskev kvadrat.

Heksagonalna osnovna celica ima naslednje mrežne parametre:

a = b ≠ c
α = β = γ = 90°

V tetragonalnem kristalnem sistemu sta dve Bravaisovi mreži: primitivna in telesno centrirana.

Točkovne skupine tetragonalnega sistema, njihove mednarodne in Schönfliesove oznake in primeri mineralov so prikazani v naslednji preglednici.[1][2]

Točkovna skupina Mednarodna oznaka Schöfliesova oznaka Primer
Ditetragonalno bipiramidalna 4/m2/m2/m D4h rutil, piroluzit, cirkon
Ditetragonalno piramidalna 4mm C4v diaboleit
Tetragonalno bipiramidalna 4/m C4h šelit, vulfenit, levcit
Tetragonalno piramidalna 4 C4 pinoit, rišelit
Tetragonalno skalenoidalna 42m D2d halkopirit, stanit
Tetragonalno trapezoedrična 422 D4 kristobalit, vardit
Tetragonalno disfenoidalna 4 S4 kahnit, tugtupit

Kristalne oblike

uredi

V tetragonalnih točkovnih skupinah so možne naslednje kristalne oblike:

  • mmm - pinakoid, tetragonalna prizma, tetragonalna bipiramida, ditetragonalna prizma, ditetragonalna bipiramida
  • 4/m - pinakoid, tetragonalna prizma, tetragonalna bipiramida
  • 4mm - pedion, tetragonalna prizma, tetragonalna piramida, ditetragonalna prizma, ditetragonalna piramida
  • 422 - pinakoid, tetragonalna prizma, tetragonalna bipiramida, ditetragonalna prizma, tetragonalni traperzoeder
  • 42m - pinakoid, tetragonalna prizma, tetragonalna bipiramida, ditetragonalna prizma, tetragonalni disfenoid, tetragonalni skalenoeder
  • 4 - pedion, tetragonalna prizma, tetragonalna piramida
  • 4 - pinakoid, tetragonalna prizma, tetragonalni disfenoid

Sklici

uredi
  1. http://webmineral.com/crystal/Tetragonal.shtml Webmineral
  2. Hurlbut, Cornelius S.; Klein, Cornelis (1985). Manual of Mineralogy (20 izd.). John Wiley & Sons, New York. COBISS 12123141. ISBN 0-471-80580-7.