Terpen

kateri koli nenasičeni ogljikovodik s strukturo, ki je rezultat sestavljanja petogljičnih izoprenskih enot

Terpeni so najpogostejše sestavine eteričnih olj in pogoste sestavine smol. Zgrajeni so iz izoprena (C5H8). Splošna formula terpenov je (C5H8)n, kjer n pomeni število izoprenskih enot. Število C-atomov je vedno mnogokratnik števila 5.

Veliko terpenov za komercialno uporabo pridobivajo iz smole, na primer te borove.

Iz 2 enot izoprena so sestavljeni monoterpeni:

Iz 3 enot izoprena so sestavljeni seskviterpeni:

Iz 4 enot izoprena so sestavljeni diterpeni:

Iz 6 enot izoprena so sestavljeni triterpeni:

Višji terpeni so še:

Po zgradbi se glede na število obročev ločijo na monociklične, biciklične in triciklične terpene, obstajajo pa tudi aciklični terpeni, ki atomov nimajo vezanih v obroče.

  • Tomaž Petauer (1999). Leksikon rastlinskih bogastev. Tehniška založba Slovenije. COBISS 421146. ISBN 86-365-0133-4.

Zunanje povezave

uredi