Targum

prevod hebrejskega Svetega pisma v aramejščino

Targúm (hebrejsko תרגום, množina targumim‎), prost prevod starozaveznih besedil iz hebrejščine v aramejščino. Prevodi, sprva samo ustni, so se začeli uporabljati pri branju Tore v sinagogah po vrnitvi Judov iz babilonskega ujetništva, ker je večina povratnikov govorila samo aramejsko in hebrejščine sploh ni razumela.

Hebrejsko besedilo Druge Mojzesove knjige (Eksodus) 12,25 – 31 s prevodom v aramejščino

Najbolj poznani targumi

uredi

Babilonski targumi

uredi
  • Targum Onqelos (Tora - pet Mojzesovih knjig)
  • Targum Jonatan (Nevi'im – Preroki)

Palestinski targumi

uredi
  • Targum odlomka iz Kumrana (Levitik in Job)
  • Targum Neofiti, tudi Palestinski targum, največji zahodni targum Tore, ki vsebuje vseh pet Mojzesovih knjig s samo nekaj poškodovanimi verzi
  • Psevdo-Jonatanov targum, pravilno Jeruzalemski targum (I), zahodni targum Tore
  • Odlomki targuma Neofiti ali Jeruzalemski targum (II)
  • Targumi hagiografov Joba, Psalmov, Pregovorov in petih megillót – zvitkov
  • J. Heriban, Príručný lexikón biblických vied: Targum, 3. izdaja, Bratislava, Vydavateľstvo Don Bosco, 1998, ISBN 80-88933-07-2.