Talina

poltekoča snov, ki se uporablja v jeklarstvu in steklarstvu

Talina je segreta staljena snov. Pojem se uporablja predvsem za snovi, ki so pri sobni temperaturi v trdnem agregatnem stanju, še posebej za kovine in zlitine.

Steklar oblikuje staljeno steklo v krožnik