Tabela tonskih frekvenc

Tabela tonskih frekvenc glede na komorni ton a1 = 440 Hz.

Frekvence predstavljajo »višine« tonov; višje frekvence ustrezajo višjim tonom.

ton frekvenca opomba
C(sk) 16,35 Hz C »subkontra«
Cis(sk) 17,32 Hz  
D(sk) 18,35 Hz  
Dis(sk) 19,45 Hz  
E(sk) 20,60 Hz  
F(sk) 21,83 Hz  
Fis(sk) 23,12 Hz  
G(sk) 24,50 Hz  
Gis(sk) 25,96 Hz  
A(sk) 27,50 Hz (najnižji ton pri klavirju)
Ais(sk) 29,14 Hz  
H(sk) 30,87 Hz
C(k) 32,70 Hz C »kontra«
Cis(k) 34,65 Hz  
D(k) 36,71 Hz  
Dis(k) 38,89 Hz  
E(k) 41,20 Hz  
F(k) 43,65 Hz  
Fis(k) 46,25 Hz  
G(k) 49,00 Hz  
Gis(k) 51,91 Hz  
A(k) 55,00 Hz  
Ais(k) 58,27 Hz  
H(k) 61,74 Hz  
C(v) 65,41 Hz »veliki« C
Cis(v) 69,30 Hz  
D(v) 73,42 Hz  
Dis(v) 77,78 Hz  
E(v) 82,41 Hz  
F(v) 87,31 Hz  
Fis(v) 92,50 Hz  
G(v) 98,00 Hz  
Gis(v) 103,83 Hz  
A(v) 110,00 Hz  
Ais(v) 116,54 Hz  
H(v) 123,47 Hz  
c(m) 130,81 Hz »mali« C
cis(m) 138,59 Hz  
d(m) 146,83 Hz  
dis(m) 155,56 Hz  
e(m) 164,81 Hz  
f(m) 174,61 Hz  
fis(m) 185,00 Hz  
g(m) 196,00 Hz  
gis(m) 207,65 Hz  
a(m) 220,00 Hz  
ais(m) 233,08 Hz  
h(m) 246,94 Hz  
c1 261,63 Hz  
cis1 277,18 Hz  
d1 293,66 Hz  
dis1 311,13 Hz  
e1 329,63 Hz  
f1 349,23 Hz  
fis1 369,99 Hz  
g1 392,00 Hz  
gis1 415,30 Hz  
a1 440,00 Hz (komorni ton, po katerem je naravnana tabela uglasitvenih frekvenc - določila ga je pariška akademija leta 1858, po glasbeni konferenci na Dunaju leta 1885 pa je prišel v splošno rabo)
ais1 466,16 Hz  
h1 493,88 Hz  
c2 523,25 Hz  
cis2 554,37 Hz  
d2 587,33 Hz  
dis2 622,25 Hz  
e2 659,26 Hz  
f2 698,46 Hz  
fis2 739,99 Hz  
g2 783,99 Hz  
gis2 830,61 Hz  
a2 880,00 Hz  
ais2 932,33 Hz  
h2 987,77 Hz  
c3 1046,50 Hz  
cis3 1108,73 Hz  
d3 1174,66 Hz  
dis3 1244,51 Hz  
e3 1318,51 Hz  
f3 1396,91 Hz  
fis3 1479,98 Hz  
g3 1567,98 Hz  
gis3 1661,22 Hz  
a3 1760,00 Hz  
ais3 1864,66 Hz  
h3 1975,53 Hz  
c4 2093,00 Hz  
cis4 2217,46 Hz  
d4 2349,32 Hz  
dis4 2489,02 Hz  
e4 2637,02 Hz  
f4 2793,83 Hz  
fis4 2959,96 Hz  
g4 3135,96 Hz  
gis4 3322,44 Hz  
a4 3520,00 Hz  
ais4 3729,31 Hz  
h4 3951,07 Hz  
c5 4186,01 Hz (najvišji ton pri klavirju)
cis5 4434,92 Hz  
d5 4698,64 Hz  
dis5 4978,03 Hz  
e5 5274,04 Hz  
f5 5587,65 Hz  
fis5 5919,91 Hz  
g5 6271,93 Hz  
gis5 6644,88 Hz  
a5 7040,00 Hz  
ais5 7458,62 Hz  
h5 7902,13 Hz  
c6 8372,02 Hz  
cis6 8869,84 Hz  
d6 9397,27 Hz  
dis6 9956,06 Hz  
e6 10548,08 Hz  
f6 11175,30 Hz  
fis6 11839,82 Hz  
g6 12543,85 Hz  
gis6 13289,75 Hz  
a6 14080,00 Hz  
ais6 14917,24 Hz  
h6 15804,27 Hz  
c7 16744,04 Hz (meja slišnega, za povprečnega odraslega človeka)

Glej tudi uredi