Svetopisemski kodeksi

Svetopísemski kódeksi so kodeksi, na katerih je zapisano Sveto pismo. V teku časa so se določeni kodeksi ohranili le v obliki manjših izsekov, medtem ko so pa drugi ohranjeni v celoti.

Najpomembnejši kodeksi so: