Ê ê
Ô ô

Stréšica (ˆ) je diakritično znamenje, ki v slovenščini označuje dolga široka samoglasnika e in o: peta [pêta], gora [gôra]. Poleg strešice poznamo v slovenščini tudi kljukico, tj. ločevalno znamenje na črkah č, š in ž, ki označuje šumevce.[1] V preteklosti je bila raba neustaljena, Pravopis 8.0 pa uvaja natančno razlikovanje; ˆ je strešica, medtem ko je kljukica znamenje ˇ, ki se uporablja za označevanje šumevcev.[2]

Viri Uredi

  1. Pravopis 8.0: Pravila novega slovenskega pravopisa za javno razpravo. www.fran.si/pravopis8, 7. 2. 2023.
  2. »Komentar k poglavju »Slovnični oris za pravopis«, 1. del: GLASOSLOVNI ORIS, Pravopis 8.0«. Januar 2023. Pridobljeno 7. februarja 2023.