Srednja dolžina (oznaka ) je v astronomiji in astrodinamiki eden izmed elementov tira, s katerimi sta določena lega in hitrost nebesnega telesa.

Srednja dolžina pove nebesno dolžino na kateri bi bilo telo, če bi bila njegova tirnica krožna in, če bi bil naklon tira 0 º.

Računanje uredi

Srednjo dolžino je moč izračunati po enačbi:

 

kjer je: