Dolžina periapside (oznaka ali tudi Π) je eden izmed elementov tira, s katerimi sta določena položaj in hitrost nebesnega telesa.

Določanje dolžine periapside

Dolžina periapside je sestavljen kot v dveh ravninah. Prvi del kota se meri v referenčni ravnini, drugi del se meri v ravnini tirnice.

Izračunavanje uredi

Dolžino periapside izračunamo tako, da seštejemo dolžino dvižnega vozla (Ω) in argument periapside ( ):