Specialne operacije so neustaljene vojaške operacije, ki jih izvajajo specialne sile.

Med specialne operacije štejemo: