Sokolja teorija

Sokolja teorija razlaga, da se mora kot vodilni motiv v noveli na določenih mestih ponavljati tipičen predmet. Sokoljo teorijo je v 20. stoletju formuliral nemški pisatelj Paul Heyse na osnovi Novele o sokolu, ki jo je napisal Giovanni Boccaccio v Dekameronu.