Slovanska knjižnica

Slovanska knjižnica Ljubljana deluje v okviru Mestne knjižnice Ljubljana kot Center za domoznanstvo in specialne humanistične zbirke. Slovanska knjižnica je kot študijska knjižnica namenjena le uporabnikom od 14. leta dalje za študijske in raziskovalne namene.

Pomembni mejniki Slovanske knjižnice

uredi

Gradivo

uredi

Knjižnica hrani bogato gradivo, primerno za študijsko, znanstveno ali strokovno delo za področja slavistike, slovenistike, literarnih ved, zgodovine, filozofije, umetnostne zgodovine, etnologije, religiologije in sociologije. Že od začetka delovanja v letu 1946 sta opredeljeni tudi posebni nalogi Slovanske knjižnice: zbiranje, obdelovanje, hranjenje in predstavljanje gradiva, ki zadeva mesto Ljubljana in okolico in zbiranje knjig in periodike v slovanskih jezikih. Celotna knjižnična zbirka obsega 160.000 naslovov. Ima zbrano gradivo iz:

  • Slovenske književnosti, književnosti v raznih slovanskih jezikih, prevodih iz svetovne književnosti.
  • Literarnoteoretske publikacije, literarnozgodovinske publikacije, jezikoslovne publikacije, druge objave, povezane s slovensko in svetovno književnostjo.
  • Domoznanstvo, zbirka je obsežna, govori o Ljubljani in okolici.
  • Arhiv časnikov, časopisov, periodičnih publikacij, ki so izhajale na Slovenskem od 19.stoletja do danes.
  • Slovenske in tujejezične knjižne redkosti.
  • Priročno zbirko splošnih in specialnih enciklopedij, leksikonov, slovarjev, dnevnih časopisov in druge periodike.

Prostor

uredi

Slovanska knjižnica hrani gradivo na 1.000 m² prostora, 670 m² je namenjenih obiskovalcem – velika, časopisna in računalniška čitalnica so klimatizirane in imajo skupaj 60 udobno opremljenih študijskih mest, 6 študijskih celic, 8 računalnikov, priključke za prenosne računalnike, brezžični internet.

Zunanje povezave

uredi