Sfragístika (iz grškega korena sphragis, pečat) je pomožna zgodovinska veda, ki preučuje pečate, še posebej tiste na listinah.

Sfragistika preučuje fizično stanje pečatov, iz česar lahko sodi o času postavitve ali odstranitve pečata. Poleg tega je zanimiv tudi umetnostno-zgodovinski vidik razvoja pečatov, saj lahko iz njega sklepamo na tedanja oblačila, orožje in morda tudi na zgodovino mesta.

Kjer se sfragistika dotika grbov in vladarskih simbolov, se prepleta z drugo pomožno zgodovinsko vedo, heraldiko.