Pomožne zgodovinske vede

Pomožne zgodovinske vede so sestavni del zgodovinopisja kot samostojne znanosti. Naloga pomožnih zgodovinskih ved je pomagati zgodovinarju pri proučevanju zgodovinein zgodovinski viri

Seznam pomožnih zgodovinskih ved uredi