Seznam po Titu poimenovanih krajev in mest

seznam Wikimedije

Seznam po Titu poimenovanih krajev, mest in drugega

Še za Titovega življenja in pa po smrti 1980 je bilo več mest v Jugoslaviji poimenovanih po njem. V vsaki republiki in pokrajini je bilo imenovano po eno. Kasneje, v 1990. letih pa so dobila prvotna imena.

MestaUredi

Ulice, ceste in trgi v SlovenijiUredi

Cesta maršala Tita

Titov trg

Titova cesta

Titova ulica

Trg maršala Tita

GoraUredi

AsteroidUredi

Opombe in referenceUredi

  1. Odločba o spremembi imena mesta »Korenica« v »Titova Korenica« - Ministrstvo za notranje zadeve v SR Hrvaški, številka: 7578-1945 od 5. oktobra 1945. je objavljena v "Zborniku zakona, uredaba i naredaba", leta I., sv. IX. od 5. 12. 1945. pod redno številko 444., str. 647-649.
    Izdajatelj: Narodne novine - službeni list Federalne Države Hrvatske, Zagreb
  2. Prejšnji naziv je pravnomočno vrnjen šele 7. februarja 1997 glede na "Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj" (»Narodne novine«, št. 10/97, 124/97, 68/98, 22/99, 117/99, 128/99, 44/00, 129/00, 92/01, 79/02, 83/02, 25/03, 107/03, 175/03; 86/06), kar je potrjeno tudi z zdajšnjim "Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj".
  3. http://www.stat.si/KrajevnaImena/pregledi_naselja_najvecja_prebivalci.asp?tlist=off&txtIme=VELENJE&selNacin=celo&selTip=naselja&ID=4911
  4. http://www.titovo.velenje.org/index.php?page=period&id=4
  5. Opća enciklopedija, dopunski svezak, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, travanj 1988., str. 694.