Semiotika ali znamenjeslovje[1] je jezikoslovna veda, ki se ukvarja z jezikovnimi znaki (simboli) in sistemi znakov. V nasprotju s semantiko (pomenoslovjem) se ukvarja z materialno platjo jezikovnega znaka, tj. z njegovo obliko.

Sklici

uredi
  1. Toporišič J. Slovenska slovnica. 4., prenovljena in dopolnjena izdaja, Maribor: Obzorja, 2004.