Savinjsko-šaleški naddekanat

Savinjsko-šaleški naddekanat je rimskokatoliški naddekanat, ki je bil ustanovljen 20. marca 2002 z reorganizacijo prejšnjih štirih naddekanatov (I., II., III. in IV.) škofije Maribor.

Savinjsko-šaleški naddekanat je do 7. aprila 2006, ko je bila škofija povišana v Nadškofijo Maribor, del škofije pa je postal območje novonastale Škofije Celje, združeval naslednje dekanije:

Leta 2021 je bil ob reorganizaciji škofije Celje ukinjen.