Romanska umetnost je umetnost Evrope od približno leta 1000 n. št. do vzpona gotskega sloga v 12. stoletju ali kasneje, odvisno od regije. Prejšnje obdobje je znano kot predromansko obdobje. Izraz so izumili umetnostni zgodovinarji 19. stoletja, zlasti za romansko arhitekturo, ki je ohranila številne osnovne značilnosti rimskega arhitekturnega sloga - predvsem polkrožni lok, pa tudi banjasti obok, apsida in okras iz listov akanta - a se je razvil tudi z zelo različnimi lastnostmi. V južni Franciji, Španiji in Italiji je bila poznoantična arhitekturna kontinuiteta, vendar je bil romanski slog prvi, ki se je razširil po celotni katoliški Evropi, od Sicilije do Skandinavije. Na romansko umetnost sta močno vplivali tudi bizantinska umetnost, zlasti v slikarstvu in antiklasična energija dekoracije otoške umetnosti Britanskih otokov. Iz teh elementov je bil skovan zelo inovativen in skladen slog.

Poslikana kripta v baziiki sv. Izidorja v Leónu, Španija
Morganov list, ločen od winchestrske Biblije iz leta 1160−75. Prizori iz Davidovega življenja.

Značilnosti uredi

Zunaj romanske arhitekture je za umetnost tega obdobja značilen živahen slog tako v kiparstvu kot slikarstvu. Slednje je še najbolj sledilo v bistvu bizantinskim ikonografskim modelom za najpogostejše teme v cerkvah, ki so ostale Kristus v slavi, Poslednja sodba in prizori iz Kristusovega življenja. V iluminiranih rokopisih je vidno več izvirnosti, saj so morali prikazati nove prizore. Najbolj razkošno okrašeni rokopisi tega obdobja so bile biblije in psalterji. Enaka izvirnost je veljala za kapitele stebrov: pogosto vklesane s popolnimi prizori z več figurami. Veliko leseno razpelo je bila nemška inovacija na samem začetku obdobja, prav tako pa tudi samostoječi kipi ustoličene Marije. Visoki relief je bil prevladujoč kiparski način tega obdobja.

 
Mojster Pedreta, Devica in otrok na prestolu in čaščenje Trh kraljev, freska v apsidi iz Tredòsa, Val d'Arana, Katalonija, Španija, c. 1100, zdaj v The Cloisters v New Yorku.

Barve so bile zelo presenetljive in večinoma primarne. V 21. stoletju: te barve je mogoče videti le v izvirni svetlosti v vitraju in v nekaj dobro ohranjenih rokopisih. Vitraj je postal široko uporabljen, čeprav je žal malo ohranjenih. Izum tega obdobja je bil timpanon pomembnih cerkvenih portalov vklesani z monumentalnimi shemami, pogosto Kristusom v slavi ali Poslednjo sodbo, vendar obravnavani z več svobode kot naslikane različice, saj ni bilo enakovrednih bizantinskih modelov.

Sestave običajno niso imele več globine in jih je bilo treba prilagoditi, da bi jih lahko stisnili v obliko velikih začetnic, kapitele stebrov in cerkvene timpanone; napetost med tesnim okvirjem, iz katerega kompozicija včasih uhaja, je v romanski umetnosti ponavljajoča se tema. Figure so se pogosto spreminjale glede na njihov pomen. Pokrajinsko ozadje je bilo, če sploh, bližje abstraktnim okrasom kot realizmu - kot drevesa v Morganovem listu. Portreti komajda obstajajo

Ozadje uredi

V tem obdobju je Evropa vedno bolj uspevala in umetnost najvišje kakovosti ni bila več omejena, kot v karolinških in otonskih obdobjih, na kraljevi dvor in majhen krog samostanov. Samostani so bili še naprej izredno pomembni, zlasti ekspanzionistični novi redi tega obdobja, cistercijanski, klunijski in kartuzijanski, ki so se razširili po Evropi. Mestne cerkve, tiste na romarskih poteh in številne cerkve v majhnih mestih in vaseh so bile natančno okrašene po zelo visokih standardih - to so pogosto strukture, ki so preživele, ko so bile obnovljene stolnice in mestne cerkve. Nobena romanska kraljeva palača ni zares ohranjena.

Laični umetnik je postajal cenjena figura - zdi se, da je bil Nikolaj iz Verduna znan po celini. Večina gradbenikov in zlatarjev je bilo zdaj laičnih, laični slikarji, kot je mojster Hugo, pa se zdi, da so bili do konca obdobja v večini, vsaj tisti, ki so delali najbolje. Ikonografija njihovih cerkvenih del je brez dvoma nastajala v posvetovanju s cerkvenimi svetovalci.

Kiparstvo uredi

Kovina, emajl in slonovina uredi

 
Triptih iz Stavelota, mozanska umetnost, Belgija, c. 1156–1158. 48 × 66 cm z odprtimi krili, Morgan Library, New York

Dragi predmeti v navedenih medijih so imeli v tem obdobju zelo visok status, verjetno veliko bolj kot slike - imena več ustvarjalcev teh predmetov so bolj znana kot imena sodobnih slikarjev, iluminatorjev ali stavbenikov. Kovinski izdelki, vključno z dekoracijo v emajlu, so postali zelo prefinjeni. Ohranjenih je veliko spektakularnih relikviarijev, ki hranijo relikvije, med katerimi je najbolj znana Skrinja Treh kraljev v Kölnski stolnici Nikolaja iz Verduna in druge (približno 1180–1225). Triptih iz Stavelota in relikviarij sv. Maura sta še dva primera mozanskega emajla. Okoli lesenega ogrodja so bili zgrajeni veliki relikviariji in oltarne fronte, manjše skrinje pa so bile vse kovinske in emajlirane. Preživelo je nekaj posvetnih kosov, na primer zrcalnih šatulj, nakita in zaponk, vendar ti nedvomno predstavljajo premajhno količino fine kovine, ki jo je imelo v lasti plemstvo.

 
Gloucestrski svečnik, zgodnje 12. stoletje

Bronasti Gloucestrski svečnik in medeninast krstilnik (1108–1117), ki je zdaj v Liègeu, sta odlična primera, zelo različna v slogu, kovinskih litin. Oblika je zelo zapletena in energična, upodablja rokopisno sliko, saj prikazuje mozanski slog v svoji najbolj klasični in veličastni maniri. Bronasta vrata, triumfalni steber in drugo okovje v Hildesheimski stolnici, vrata Gniezno in vrata bazilike San Zeno v Veroni so druga pomembna ohranjena dela. Zdi se, da je bil akvamanile, posoda z vodo za umivanje, v Evropo uveden v 11. stoletju. Obrtniki so predmetom pogosto dajali fantastične zoomorfne oblike; ohranjeni primeri so večinoma v medenini. Številni voščeni vtisi z impresivnih pečatov so ohranjeni na listinah in dokumentih, čeprav romanski kovanci na splošno ne prinašajo velikega estetskega zanimanja.

Cloisters Cross je nenavadno velik slonokoščeni križ, s kompleksnim rezbarjenjem, ki vključuje številne figure prerokov in drugih, ki so ga pripisali enemu od razmeroma redkih umetnikov, katerega ime je znano kot mojster Hugo, ki je tudi iluminiral rokopise. Kot številni kosi je bil prvotno tudi delno obarvan. Šahovske figure z otoka Lewis so dobro ohranjen primer majhne slonovine, med katerimi je veliko kosov ali drobcev, ki so ostanki škofovskih palic, plošč, prsnih križev in podobnih predmetov.

Arhitekturno kiparstvo uredi

 
Timpanon iz opatije Vézelay, Burgundija, Francija, 1130-ih, ima v draperijah veliko dekorativnih spiralnih detajlov.

S padcem Zahodnega rimskega cesarstva je tradicija rezljanja velikih del iz kamna in kiparskih figur v bronu izumrla, kot je to dejansko (iz verskih razlogov) delovalo v bizantinskem (vzhodno rimskem) svetu. Nekatere skulpture v naravni velikosti so bile očitno narejene iz štuka ali ometa, vendar so ohranjeni primeri razumljivo redki.[1] Najbolj znano ohranjeno tako kiparsko delo protoromanske Evrope je leseno razpelo Gerov križ v naravni velikosti, ki ga je okrog leta 960–965 naročil nadškof Gero iz Kölna, kar je očitno prototip tega, kar je postalo priljubljena oblika. Razpela so bila pozneje v 12. st. postavljena na tram pod lokom prezbiterija, ki so ga ob straneh spremljale figure Device Marije in Janeza Evangelista.[2] V 11. in 12. stoletju je figurativna skulptura močno oživela, arhitekturni reliefi pa so znak poznejšega romanskega obdobja.

Viri in slog uredi

Figurativna skulptura je temeljila zlasti na dveh virih, iluminiranih rokopisih in manjši skulpturi v slonovini in kovini. Obsežni frizi, ki so bili značilni za armensko in sirsko cerkev, so predlagani kot še en verjeten vpliv. [3] Ti viri so skupaj ustvarili izrazit slog, ki ga je mogoče prepoznati po vsej Evropi, čeprav so najbolj spektakularni kiparski projekti zbrani v jugovzhodni Franciji, severni Španiji in Italiji.

 
Človek in živali, stolnica Cahors

Podobe, ki so se pojavljale v kovinskih izdelkih, so bile pogosto reliefne. Nastala površina je imela dve glavni ravnini in podrobnosti, ki sta bili običajno vrezani. Ta obdelava je bila prilagojena klesanju kamna in je vidna zlasti v timpanonu nad portalom, kjer so slike Kristusa v slavi s simboli štirih evangelistov črpane neposredno iz pozlačenih platnic srednjeveških evangeliarijev. Ta slog vhodnih vrat se pojavlja na mnogih mestih in se nadaljuje v gotsko obdobje. Redko ohranjena v Angliji so "Prior's Door" v stolnici v Elyju. V jugovzhodni Franciji jih je ohranjenih veliko, z impresivnimi primeri v Saint-Pierreju, Moissacu, Souillacu [4] in La Madeleine, Vézelay - vse hčerinske hiše Clunyja, z obsežnim drugim kiparskih okrasom, ki je ostal v samostanih in drugih stavbah. V bližini ima Autunska stolnica Poslednjo sodbo velike redkosti, saj jo je edinstveno podpisal njen ustvarjalec Giselbertus.[5][6]

Značilnost figur v rokopisih je, da pogosto zasedajo omejen prostor v katerega so prilagojene. Običaj umetnikov, da prilagodijo lik razpoložljivemu prostoru, se je odrazil tudi pri načrtovanju figur za okraševanje vratnih opornikov in nadstreškov ter drugih takih arhitekturnih površin. Halje figur so bile običajno obdelane plosko ali v dekorativnem slogu, z gubami, ki so padale pod težo tkanine. Ta funkcija je bila prilagojena tudi kiparstvu. Med številnimi primeri, ki obstajajo, je med najlepšimi figura preroka Jeremije iz stebra portala samostan sv. Petra v Moissacu v Franciji iz okoli leta 1130.

Eden najpomembnejših motivov romanskega oblikovanja, ki se pojavlja tako v figurativni kot nefigurativni skulpturi, je spirala. Med možnimi viri so lahko jonski kapiteli. Zavita trta je bila pogost motiv bizantinskega in rimskega oblikovanja in jih lahko vidimo v mozaikih na obokih cerkve Santa Costanza v Rimu iz 4. stoletja. Rokopisi in arhitekturne rezbarije 12. stoletja so zelo podobne motivom zavite trte.

 
Ta kapitel ‘’Kristus, ki umiva noge svojih apostolov ima močne pripovedne lastnosti v interakciji figur.

Drugi vir spirale so očitno iluminirani rokopisi 7. do 9. stoletja, zlasti irski rokopisi, kot je Evangeliarij iz St. Galla, ki so jih v Evropo razširili misionarji iz Irske in Škotske. V teh iluminacijah uporaba spirale nima nič skupnega z vinsko trto ali drugimi rastlinskimi oblikami. Motiv je abstrakten in matematičen. Slog je bil nato izbran v karolinški umetnosti in ji je dal bolj botaničen značaj. V prilagoditvi te oblike se spirala pojavlja v kiparskih draperijah in vitrajih. Med vsemi številnimi primeri, ki se pojavljajo na romanskih portalih, je med najbolj izstopajočimi osrednji lik Kristusa v samostanki cerkvi La Madeleine, Vezelay.

Drug vpliv otoške umetnosti so prepletene živali, ki se pogosto uporabljajo za vrhunski učinek v kapitelih in včasih na samem stebru (kot v Moissacu). Velik del obravnava pare. Soočene in prepletene živali v romanski dekoraciji imajo podoben otoški izvor, kot tudi živali, katerih telesa imajo čisto okrasne oblike. Vpliv je bil precej enosmeren. Irska umetnost je v tem obdobju ostala izolirana, razvijala je edinstven nabor domačih irskih in vikinških slogov, ki je počasi ugašal v začetku 13. stoletja in ga je nadomestil glavni romanski slog po anglo-normanski invaziji na Irsko.[7]

 
Juda Iškarjot se obesi, pomagajo mu hudiči, vedno najljubši predmet rezbarjev. Autunska stolnica

Vsebina uredi

Predmet večine romanskih skulptur je nazorno in svetopisemsko. Na kapitelih najdemo veliko različnih tem, ki vključujejo prizore Stvarjenja in Adam in Eva, epizode iz Kristusovega življenja in prizore iz Stare zaveze, ki predpostavljajo njegovo smrt in vstajenje, kot sta Jona in riba ter Danielova zgodba. Pojavljajo se številni prizori Jezusovega rojstva, tema Čaščenje Treh kraljev je še posebej priljubljena. Križni hodnik samostana Santo Domingo de Silos v Severni Španiji in Moissac so odlični primeri ohranjenega kompleta, prav tako tudi reliefni kipi na številnih krstilnikih iz Tournaija, ki jih najdemo v cerkvah v južni Angliji, Franciji in Belgiji.

Značilnost nekaterih romanskih cerkva je obsežna kiparska shema, ki pokriva območje portala ali v nekaterih primerih večji del fasade. Stolnica sv. Petra v Angoulemu v Franciji ima zelo izpopolnjeno shemo skulptur, postavljeno znotraj širokih niš, ki jih ustvarja arkadiranje fasade. V španski regiji Kataloniji vrata cerkve Santa Maria v Ripollu obdaja zapletena shema v nizkem reliefu.

 
Okrog zgornje stene kora v Abbaye d'Arthous, departma Landes, Francija, so majhne figure, ki prikazujejo poželenje, nestrpnost in barbarske opice, simbol človeške pokvarjenosti.

Namen kiparskih shem je bil prenašati sporočilo, da bi moral krščanski vernik prepoznati krivico, se pokesati in biti odrešen. Poslednja sodba vernika opominja, naj se pokesa. Izklesano ali poslikano razpelo, prikazano v cerkvi, spominja na grešnika odrešenja.

 
Urobor, samski in v paru v cerkvi v Kilpecku, Anglija

Pogosto je skulptura v obliki in vsebini zaskrbljujoča. Ta dela najdemo na kapitelih, prekladah in sklepnikih ali pa v listje prepletenih na vratnih frizih. Predstavljajo oblike, ki jih danes ni enostavno prepoznati. Pogosti motivi so Sheela na gig, strašljivi demoni, urobor ali zmaj, ki goltajo rep in številna druga mitska bitja z nejasnim pomenom. Spirale in parni motivi so prvotno imeli poseben pomen v ustnem izročilu, ki so ga sodobni učenjaki izgubili ali zavrnili.

Pogosto so zastopani tudi Sedem smrtnih grehov, vključno s poželenjem, požrešnostjo in strahospoštovanjem. Videz številnih figur z velikimi genitalijami je mogoče enačiti z nagajivim grehom, prav tako številne figure prikazujejo štrleče jezike (značilnost vrat Lincolnske stolnice). Vlečenje brade je bilo simbol masturbacije, na široko odprta usta pa je bilo tudi znamenje lahkomiselnosti. Demoni, ki se borijo za dušo krivca, kot je hudodelec, je še ena priljubljena tema.[8]

 
Pórtico da Gloria, stolnica Santiago de Compostela. Ohranjena je bila barva, ki je bila nekdaj običajna za romansko kiparstvo.

Poznoromanska skulptura uredi

Gotska arhitektura se po navadi začne z zasnovo kora v opatiji Saint-Denis, severno od Pariza, opata Sugerja, posvečen leta 1144. Začetek gotskega kiparstva pa je po navadi datiran nekoliko kasneje, z rezljanjem figur okoli kraljevega portala v stolnici v Chartresu, Francija, 1150–1155. Slog kiparstva se je iz Chartresa hitro razširil in prehitel novo gotsko arhitekturo. Pravzaprav je bilo veliko cerkva poznega romanskega obdobja postavljeni še za stavbo v Saint-Denisu. Kiparski slog je bolj temeljil na opazovanju in naturalizmu kot na formalizirani zasnovi. Menijo, da je bil eden od razlogov za hiter razvoj naravoslovnih oblik vse večja zavest o klasičnih ostankih v krajih, kjer so bili najštevilčnejši in so premišljeno posnemali njihov slog. Posledica tega je bila, da obstajajo vrata, ki so po obliki romanska in vendar kažejo naturalizem, povezan z zgodnjim gotskim kiparstvom.

Ena takšnih so Pórtico da Gloria iz leta 1180 v Santiago de Compostela. Ta portal je notranji in je še posebej dobro ohranjen, celo je ohranil barvo na figurah in kaže na krasen videz arhitekturne dekoracije, ki je danes razumljena kot enobarvna. Okoli vrat so vgrajene figure, ki so integrirane s stebriči, ki tvorijo letve vrat. So tridimenzionalni, vendar rahlo sploščeni. So zelo individualizirani, ne samo po videzu ampak tudi po izrazu in imajo precej podobnost s tistimi okoli severnega preddverja opatije St. Denis iz leta 1170. Pod timpanonom je realistično vklesan niz figur, ki igrajo vrsto različni glasbenih inštrumentov, ki jih je enostavno prepoznati.

Slikarstvo uredi

 
Trije kralji iz psaltra St. Albans, angleščina, 12. stoletje.

Iluminiran rokopis uredi

Številne regionalne šole so se zbližale v zgodnjem romanskem iluminiranem rokopisu: angleška in severnofrancoska šola sta močno vplivali na anglosaško umetnost, medtem ko je bil v južni Franciji slog bolj odvisen od iberskega vpliva, v Nemčiji in Nizozemskih deželah se je otonski slog še naprej razvijal in poleg bizantinskega sloga vplival tudi na Italijo. Do 12. stoletja so bili vplivi vzajemni, čeprav je ostala regionalna posebnost.

Tipična žarišča romanske iluminacije sta bila Sveto pismo, kjer je vsaka knjiga lahko izhajala z velikimi okrašenimi začetnicami in Psalter, kjer je bilo podobno. V obeh primerih so v bolj razkošnih primerih lahko cikli prizorov na popolnoma iluminiranih straneh, včasih z več prizori na stran, v oddelkih. Zlasti Sveto pismo je imelo in je lahko bilo povezano v več zvezkih. Primeri so psalter St. Albans, Hunterjev psalter, Winchestrska biblija, Biblija iz Stavelota in Biblijo opatije Parc. Konec obdobja so postale pomembne komercialne delavnice umetnikov in pisarjev, iluminacija in knjige na splošno pa so postale širše dostopne tako laikom kot duhovščini.

Stensko slikarstvo uredi

 
Življenje svetega Eldrada, opat. Freska iz 11. stoletja v opatiji Novalesa
 
Apsida v Sant Climent de Taüll, španska freska mojstra iz Taülla, zdaj v Museu Nacional d'Art de Catalunya.

Velike stenske površine in plosko ukrivljeni oboki romanskega obdobja so se naslonili na stensko poslikavo. Na žalost je veliko teh zgodnjih stenskih poslikav uničila vlaga ali pa so bili zidovi preoblikovani in prebarvani. V Angliji, Franciji in na Nizozemskem so takšne slike sistematično uničevali ali belili v napadih reformacijskega ikonoklazma. Na Danskem in drugje so bile mnoge odtlej obnovljene. V Kataloniji (Španija) je bila v začetku 20. stoletja (od leta 1907) taka poslikava ohranjena tako, da so jo odstranili in prenesli na hrambo v Barcelono, zato je nastala spektakularna zbirka v Nacionalnem umetniškem muzeju Katalonije. V drugih državah so trpele zaradi vojne, zanemarjanja in spreminjanja mode.

Klasična shema za celotno naslikano dekoracijo cerkve, ki izhaja iz prejšnjih primerov, pogosto v mozaiku, je imela kot osrednjo točko v polkupoli apside Kristusa v slavi ali Kristusa Odrešenika, ustoličenega v mandorli in uokvirjenega s štirimi krilatimi zvermi, simboli štirih evangelistov, neposredno v primerjavi s primeri iz pozlačenih platnic ali iluminacij evangeliarijev tega obdobja. Če je bila zavetnica cerkve Devica Marija, bi lahko tukaj nadomestila Kristusa. Na stenah spodaj bi bili svetniki in apostoli, morda tudi pripovedni prizori, na primer svetnika, ki mu je bila cerkev posvečena. Na loku prezbiterija so bile figure apostolov, prerokov ali štiriindvajsetih starejših apokalipse, ki so gledali proti poprsju Kristusa ali njegovega simbola Jagnjeta na vrhu loka. Severna stena ladje bi vsebovala pripovedne prizore iz Stare zaveze, južna stena pa iz Nove zaveze. Na zadnji zahodni steni bi bila Poslednja sodba, z ustoličenim Kristusom sodnikom na vrhu.[9]

Ena najbolj nedotaknjenih shem je ta v Saint-Savin-sur-Gartempeu v Franciji. Dolg obok ladje nudi odlično površino za fresko in je okrašen s prizori iz Stare zaveze, ki prikazujejo Stvarstvo, Padec človeka in druge zgodbe, vključno z živahnim prikazom Noetove Arke, skupaj s strašljivo figuro in številnimi okni skozi katere je na zgornjem krovu mogoče videti Noeta in njegovo družino, na srednjem krovu ptice, na spodnjem pa pare živali. Drug prizor z veliko močjo prikazuje plavanje faraonove vojske v Rdečem morju. Shema se razprostira na druge dele cerkve z mučeništvom lokalnih svetnikov, prikazanimi v kripti in apokalipso v narteksu in Kristusom v slavi. Paleta uporabljenih barv je omejena na svetlo modro-zeleno, rumeno oker, rdečkasto rjavo in črno. Podobne slike obstajajo v Srbiji, Španiji, Nemčiji, Italiji in drugod po Franciji.[9]

Zdaj razpršene slike iz Arlanze v provinci Burgos v Španiji, čeprav iz samostana, so posvetne po vsebini in prikazujejo ogromne in živahne mitske zveri nad frizom v črni in beli barvi z drugimi bitji. Dajo redko predstavo o tem, kaj bi vsebovale okrašene romanske palače.

 
Vitraj, prerok Danijel iz Augsburške stolnice, konec 11. stoletja.

Druge vizualne umetnosti uredi

Vezenine uredi

Romansko vezenje je najbolj znano iz tapiserije iz Bayeuxa, vendar so se ohranili številni bolj natančno obdelani kosi Opus Anglicanum. Drugi slogi so preživeli večinoma kot cerkvena oblačila.

Vitraj uredi

Najstarejši znani drobci srednjeveškega slikovnega vitraja se pojavljajo iz 10. stoletja. Najstarejše nedotaknjene figure je pet preroških oken v Augsburgu, ki izvirajo iz konca 11. stoletja. Figure, čeprav trde in formalizirane, kažejo na veliko strokovno znanje, tako v slikovni kot v funkcionalni uporabi stekla, kar kaže na to, da je bil njihov proizvajalec dobro navajen na medij. V stolnici v Le Mansu, Canterburyju in Chartresu ter Saint-Denisu so preživele številne plošče iz 12. stoletja. V Canterburyju sta figura Adama Kopa in njegovega sina Seta iz niza Kristusovi predniki. Adam predstavlja zelo naturistično in živahno upodobitev, medtem ko je na figuri Seta halja uporabljena kot velik dekorativni učinek, podobno najboljšemu klesanju v kamnu tega obdobja. Steklarji so počasneje kot arhitekti spreminjali svoj slog in veliko stekla iz vsaj prvega dela 13. stoletja lahko štejemo za v bistvu romanskega. Posebej lepe so velike figure iz 1200-ih iz Strasbourške stolnice (nekatere so zdaj odstranjene v muzej) in iz približno leta 1220 v cerkvi svetega Kuniberta v Kölnu.

Večina veličastnih vitrajev Francije, vključno s slavnimi okni v Chartresu, izvira iz 13. stoletja. Veliko manj oken ostaja nedotaknjenih iz 12. stoletja. Eden takšnih je Križanje iz Poitiersa, izjemna kompozicija, ki se dviga skozi tri etaže, najnižja je s četverico, ki prikazuje Mučeništvo svetega Petra, največji osrednji oder, kjer prevladuje Križanje in zgornja stopnja, ki prikazuje Kristusov vnebohod v mandorli. Podoba križanega Kristusa že kaže gotske sledi. George Seddon je okno opisal kot »nepozabno lepoto« [10]. Številni samostojni fragmenti so v muzejih, okno v cerkvi Twycross v Angliji pa je sestavljeno iz pomembnih francoskih plošč, rešenih pred francosko revolucijo.[11] Steklo je bilo tako drago kot dokaj prilagodljivo (saj so ga lahko dodali ali preuredili) in zdi se, da so ga pogosto uporabljali, ko so bile cerkve obnovljene v gotskem slogu - najstarejše datirano angleško steklo, plošča v York Minstru iz Jesejevega drevesa, verjetno že pred letom 1154, je bilo reciklirano na ta način.

Sklici uredi

 1. Some (probably) 9th century near life-size stucco figures were discovered behind a wall in Santa Maria in Valle, Cividale del Friuli in Northern Italy relatively recently. Atroshenko and Collins p. 142
 2. G Schiller, Iconography of Christian Art, Vol. II, 1972 (English trans from German), Lund Humphries, London, pp. 140–142 for early crosses, p. 145 for roods, ISBN 0-85331-324-5
 3. V. I. Atroshenko and Judith Collins, The Origins of the Romanesque, p. 144–150, Lund Humphries, London, 1985, ISBN 0-85331-487-X
 4. Howe, Jeffery. »Romanesque Architecture (slides)«. A digital archive of architecture. Boston College. Arhivirano iz prvotnega spletišča dne 22. februarja 2018. Pridobljeno 28. septembra 2007.
 5. Helen Gardner, Art through the Ages.
 6. Rene Hyughe, Larousse Encyclopedia of Byzantine and Medieval Art
 7. Roger A. Stalley, "Irish Art in the Romanesque and Gothic Periods". In Treasures of Irish Art 1500 B.C. to 1500 A.D., New York: Metropolitan Museum of Art/Alfred A. Knopf, 1977.
 8. »Satan in the Groin«. beyond-the-pale. Pridobljeno 28. septembra 2007.
 9. 9,0 9,1 James Hall, A History of Ideas and Images in Italian Art, p154, 1983, John Murray, London, ISBN 0-7195-3971-4
 10. George Seddon in Lee, Seddon and Stephens, Stained Glass
 11. Church website Arhivirano 2008-07-08 na Wayback Machine.

Reference uredi

 • Legner, Anton (ed). Ornamenta Ecclesiae, Kunst und Künstler der Romanik. Catalogue of an exhibition in the Schnütgen Museum, Köln, 1985. 3 vols.
 • Conrad Rudolph, ed., A Companion to Medieval Art: Romanesque and Gothic in Northern Europe, 2nd ed. (2016)

Zunanje povezave uredi