Rožansko narečje ([1]rožanščina[2]) je narečje slovenskega jezika, ki spada v koroško narečno skupino. Govori se na področju Roža, vzhodno od Beljaka in Baškega jezera vse do Žitare vasi in Klopinjskega jezera. Na svojem jugovzhodu se preliva v obirsko narečje. Poglavitna naselja v območju rožanskega narečja so Vernberk, Kostanje, Vrba ob Vrbskem jezeru, Bilčovs, Kotmara vas, Vetrinj, Grabštanj, Tinje, Rožek (severno od reke Drave) in Šentjakob v Rožu, Bistrica v Rožu, Slovenji Plajberk, Borovlje, Sele in Galicija (južno od reke Drave).[3]

Viri uredi

  1. Smole, Vera. 1998. "Slovenska narečja." Enciklopedija Slovenije vol. 12, pp. 1–5. Ljubljana: Mladinska knjiga, p. 2.
  2. Logar, Tine. 1996. Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave. Ljubljana: SAZU, p. 20.
  3. Toporišič, Jože. 1992. Enciklopedija slovenskega jezika. Ljubljana: Cankarjeva založba, p. 260.