Obirsko narečje[1] (obirščina[2]) je narečje slovenskega jezika, ki spada v koroško narečno skupino. Govori se na področju okoli Železne Kaple, v Selah, v porečju reke Bele in Obirskega potoka ter na Jezerskem.[3]

Sklici uredi

  1. Smole, Vera. 1998. "Slovenska narečja." Enciklopedija Slovenije vol. 12, pp. 1–5. Ljubljana: Mladinska knjiga, p. 2.
  2. Logar, Tine. 1996. Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave. Ljubljana: SAZU, p. 23.
  3. Toporišič, Jože. 1992. Enciklopedija slovenskega jezika. Ljubljana: Cankarjeva založba, p. 152.