Rimski obred je najpogostejši in največkrat uporabljan liturgični obred v Rimskokatoliški cerkvi, pa tudi v celotni Katoliški cerkvi. Prvotno se je ta obred uporabljal v liturgiji Rimske škofije, po kateri je dobil ime in se od tod postopoma razširil na celotno Rimskokatoliško cerkev. Definirajo ga liturgična pravila za cerkveno leto, red svete maše in ostalo bogoslužje. Velike spremembe so bile opravljene v liturgiji po Drugem vatikanskem koncilu, ko je stopil v veljavo t.i. novi mašni red.

Rimski misal, kelih s pateno, križ in prižgana sveča

Novi mašni red Uredi

Novi mašni red (lat. Novus Ordo Missae), ki je sedaj povečini v rabi, je nova liturgija, ki jo je leta 1969 v Rimskokatoliški cerkvi uvedel papež Pavel VI. Ta mašni obred je radikalna (temeljita, korenita) predelava prejšnjega rimskega obreda (t.i. tridentinske maše) in ga je uvedel Consilium (liturgijska komisija) po Drugem vatikanskem koncilu (1962-1965).

Sklici Uredi

Viri: Uredi

  • Rebić, Adalbert, Bajt, Drago: Splošni religijski leksikon: A-Ž Ljubljana, Modrijan, 2007 (COBISS)

Glej tudi Uredi