Refleksivnost je lastnost relacije, ki pravi, da so vsi elementi izbrane množice v relaciji sami s seboj.