Referendum o neodvisnosti

Referendum o neodvisnosti je vrsta referenduma, na katerem državljani nekega ozemlja odločajo, če bo to ozemlje postalo neodvisna država. Referendum o neodvisnosti je lahko uspešen (če državljani glasujejo v prid neodvisnosti) ali neuspešen (če državljani glasujejo proti neodvisnosti). Uspešen referendum o neodvisnosti povzroči neodvisnost za ozemlje, če ga politični dejavniki zunaj tega območja ne označijo za neverodostojnega.

Uspešni referendumi o neodvisnostiUredi

1946Uredi

1990Uredi

1991Uredi

1992Uredi

1993Uredi

1994Uredi

1999Uredi

2006Uredi

Neuspešni referendumi o neodvisnostiUredi

Pričakovani referendumi o neodvisnostUredi

Verjetni referendumi o neodvisnostiUredi