Red republike je bilo odlikovanje SFRJ, ki se je podeljevalo posameznikom, organizacijam združenega dela in družbeno-političnim organizacijam ter društvom za posebne zasluge na področju javnega delovanja, ki pomeni prispevek k splošnemu napredku države.

Red republike

Delil se je na:

  • red republike z zlatim vencem (pred 1.3.1961 red republike I. stopnje) , ki je bil po rangu na 10. mestu,
  • red republike s srebrnim vencem (pred 1.3.1961 red republike II. stopnje), ki je bil po rangu na 18. mestu, in
  • red republike z bronastim vencem (pred 1.3.1961 red republike III. stopnje), ki je bil po rangu na 27. mestu med jugoslovanskimi odlikovanji.

Viri uredi

  • Odlikovanja v SFRJ, Uradni list SRFJ, Beograd, 1977