Razvodnica

Razvodnica je namišljena črta, ki je ločnica med dvema bližnjima rečnima sistemoma. Pogosto je razvodnico zaradi ohlapnosti meje težko zarisati. Tak primer so široka močvirnata področja poplavnih ravnin ali planot.

Večje evropske razvodnice

Najlažje se razvodnice zariše tam, kjer porečja razmejujejo gorski vrhovi v gorskih verigah. V preteklosti so tako razvodnice pogosto določale tudi državne meje.