Porečje

Poréčje, tudi hidrográfski bazén, je geografsko območje, ki zavzema celotni tok reke in vseh njenih pritokov. Tako se vsa voda iz porečja steka v isto reko.

Shema porečja

Porečja so med seboj ločena z razvodji. Reke se sicer lahko napajajo z vodami iz izvirov, ki se lahko spet deloma napajajo iz podzemnih voda z drugih področij, vendar so porečja načeloma zaključene površinske enote zbiranja in odtekanja vode.

Na območjih, ki so zgrajena iz slabo prepustnih kamnin, prekritih le s tanko prevleko tal iz vegetacije in strmimi pobočji, se zaradi pronicanja in izhlapevanja izgubi le malo vode. Na teh površinah so porečja majhna. Obširna porečja pa se pojavljajo v pokrajinah, kjer so kamnine prepustne in jih prekriva debela talna prevleka z bujno vegetacijo.

Glej tudiUredi