Razlika množic je računska dvočlena operacija med množicami. Razlika množic A in B je množica sestavljena iz elementov, ki pripadajo množici A, vendar pa ne pripadajo množici B. Razliko množic zapišemo kot (včasih tudi z znakom minus: ) torej:

Vennov diagram razlike A \ B

Razliko lahko izrazimo s komplementom, zato se včasih imenuje tudi »relativni kompement«:

Poleg zgoraj opisane razlike množic obstaja tudi simetrična razlika množic: