Rádialni ali centripetalni pospéšek (oznaka ali ) je komponenta vektorja pospeška prečno na smer gibanja, ki povzroči, da se vektor hitrosti spremeni po smeri, na njegovo velikost pa nima vpliva. Nastopa pri kroženju.

Izračunamo ga kot zmnožek kvadrata kotne hitrosti ω in radija kroženja r:

oziroma vektorsko z vektorskim produktom:

Iz enačbe (kjer je obodna hitrost) sledi iz tega pa:

ter

Če krožeče telo kroži v obliki kroga ter naredi popoln obrat, potem iz enačbe za obodno hitrost in formule za obseg kroga (v tem primeru ) sledi:

Ta enačba nam pri pospešenem kroženju poda zgolj povprečen radialni pospešek za tisti obrat, katerega obhodni čas smo uporabili.

Glej tudi uredi