Prva srednja sklanjatev

Po prvi (navadni) srednji sklanjatvi se sklanjajo samostalniki srednjega spola, ki imajo v rodilniku ednine končnico -a. Osnovni sklanjatveni vzorec je samostalnik mesto.

Ime sklona Ednina Dvojina Množina
Imenovalnik mest-o mest-i mest-a
Rodilnik mest-a mest-0 mest-0
Dajalnik mest-u mest-oma mest-om
Tožilnik mest-o mest-i mest-a
Mestnik o mest-u o mest-ih o mest-ih
Orodnik z mest-om z mest-oma z mest-i

Posebnosti (premene) uredi

Podaljševanje osnove:

  • -s (drev-o → dreveS-a, kol-o → koleS-a, uh-o → ušeS-a, ok-o → očeS-a)
  • -t (tel-e → tele T-a, dekl-e → dekle T-a)
  • -n (ime → imeN-a, vrem-e → vremeN-a, sem-e → semeN-a)

Preglas: Za govorjenimi c, č, ž, š, j so namesto končnic -o, -oma ali -om v rabi končnice -e, -ema ali -em;[1] na primer: srce → s srcem, polje → s poljem, sonce → s soncem.

Sklici uredi

  1. Jože Toporišič... (uredniški odbor), Slovenski pravopis, ZRC SAZU, Ljubljana, 2007, str. 88–93.