Prošt (lat. praepositus; predstojnik), je predstojnik kapitlja, tudi naslov za predstojnika pomembne župnije.

Prošt je bil sprva v rimskokatoliški Cerkvi opatov namestnik, potem pa je postal tudi naslov za cerkvenega dostojanstvenika, navadno tistega, ki navzven zastopa kapitelj, to je zbor duhovnikov ali redovnikov v stolni ali kaki drugi odličnejši župniji.

V evangeličanski Cerkvi je prošt vodilni duhovnik, ki opravlja različne funkcije, ta naziv pa se uporablja predvsem v skandinavskih in severnonemških deželnih Cerkvah.

Viri Uredi

  • Slovar Slovenskega knjižnega jezika (1985). Knjiga IV. Ljubljana: DZS.
  • Enciklopedija Slovenije. (2002). Knjiga 16; str.97. Ljubljana: Mladinska knjiga.
  • Veliki splošni leksikon (2006). Knjiga 15. Ljubljana:DZS.