Primorsko-notranjska statistična regija

(Preusmerjeno s strani Primorsko-notranjska regija)

Primorsko-notranjska statistična regija je ena od dvanajstih statističnih regij Slovenije. Do 1. januarja 2015 se je imenovala Notranjsko-kraška regija.

Primorsko - notranjska statistična regija
Socialna izključenost in splošno zadovoljstvo z življenjem, statistične regije, 2016

Primorsko-notranjska statistična regija v besediUredi

Podzemni kraški svet s svetovno znano Postojnsko jamo ter presihajoče Cerkniško jezero sodita med glavne znamenitosti te regije. Po površini je to ena naših manjših regij, po gostoti prebivalstva pa najredkeje naseljena regija v državi (ima na primer šestkrat manj prebivalcev na km2 kot najgosteje naseljena osrednjeslovenska regija).

V primorsko-notranjski statistični regiji so v 2016 živeli 3 % prebivalcev Slovenije. Ta regija ni  izstopala le po najmanjšem deležu prebivalcev, temveč tudi po najmanjši gostoti naseljenosti: na 1 km2 je živelo povprečno 36 oseb. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev je bil negativen (–1,0), selitveni prirast na 1.000 prebivalcev pa pozitiven (2,1). Delež otrok, rojenih neporočenim materam, je bil tukaj najnižji (manj kot polovica). Stopnja tveganja revščine je bila tukaj druga najnižja med vsemi regijami; pod pragom tveganja revščine je živelo 9,5 % oseb. V tej regiji je bil v 2016 eden najnižjih tudi delež oseb, umrlih pred 65. letom starosti (17,2 %). Četrtina prebivalcev te regije (25–64 let) je v 2016 imela terciarno izobrazbo. Na 1.000 prebivalcev je bilo 36 študentov, kar je nekoliko manj od slovenskega povprečja.

38 % delovno aktivnih prebivalcev te regije je delalo v drugi regiji, velika večina v osrednjeslovenski statistični regiji. Povprečna mesečna neto plača pa je bila tukaj ena najnižjih (925 EUR). Bruto dodana vrednost v kmetijskih dejavnostih je bila največja med vsemi regijami (6,4 %). Od celotne količine odpadne vode so je pred izpustom iz javne kanalizacije prečistili 83 %. V 2016 je nastalo 450 kg komunalnih odpadkov na prebivalca; 70 % komunalnih odpadkov je bilo zbranih ločeno. Po številu osebnih avtomobilov na 1.000 prebivalcev je bila ta regija druga (569), po njihovi povprečni starosti pa tretja med preostalimi regijami (10,6 leta). 85 % prenočitev turistov v tej regiji so ustvarili tuji turisti, predvsem turisti iz Italije. [1]

Primorsko-notranjska statistična regija v številkahUredi

Statistični podatki Statistični kazalniki
Površina, km2, 1. 1. 2018
1.456
Gostota prebivalstva, preb/km2, 1. 7. 2016
36
Število prebivalcev, 1. 7. 2016
52.593
Povprečna starost prebivalcev, leta, 1. 7. 2016
43,3
Naravni prirast, 2016
- 54
Naravni prirast, št./1.000 preb., 2016
- 1,0
Število učencev, 2016/2017
4.479
Prebivalci, stari 0-14 let, %, 1. 7. 2016
15,1
Število dijakov, 2016/2017
1.808
Prebivalci, stari 65 let ali več, %, 1. 7. 2016
19,4
Število študentov, 2016/2017
1.869
Skupni prirast, št./1.000 preb., 2016
1,1
Število delovno aktivnih prebivalcev, 2016
21.809
Prebivalci, stari 15-64 let, brez izobrazbe ali z nepopolno osnovno šolo ali osnovno šolo, %, 1. 1. 2016
17,1
Število zaposlenih oseb, 2016
16.253
Prebivalci, stari 25-64 let, z višjo ali visoko izobrazbo, %, 1. 1. 2016
22,9
Število registriranih brezposelnih oseb, 2016
2.457
Stopnja registrirane brezposelnosti, %, 2016
9,0
Povprečna mesečna bruto plača, regija prebivališča, 2016
1.388,68
Stopnja delovne aktivnosti, %, 2016
63,1
Število podjetij, 2016
4.448
Izdana gradbena dovoljenja za stanovanjske stavbe, 201
65
Bruto domači proizvod (BDP) v regiji, mio. EUR, 2016
758
BDP na prebivalca, EUR, 2016
14.412
Kmetijska zemljišča v uporabi, ha, 2016
20.924
Število obsojenih oseb, št./1.000 preb., 2016
1,9
Število prihodov turistov, 2016
65.310
Osebni avtomobili, št./100 preb., 31. 12. 2016
57
Število prenočitev turistov, 2016
100.628
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom, kg/preb., 2016
321
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, [1], Podatkovni portal SI STAT Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Slovenske statistične regije in občine v številkah

Primorsko-notranjska statistična regija v sliki: STAGE - interaktivna kartografska aplikacijaUredi

Izbrane prostorske podatke in kazalnike lahko pregledujete po statističnih regijah na preprost in pregleden način. Kartografska aplikacija STAGE (STAtistika in GEografija) je enotna vstopna točka do statističnih podatkov, ki jih prikazujemo po različnih administrativnih enotah (po občinah, regijah, naseljih) in na hierarhični mreži enako velikih celic.

"http://gis.stat.si/index.php?id=177&idl=276&tag=2521&cba=70.8,75.9,76,95.9,96,115.9,116,124.2&c=FEF0D9,FDCC8A,FC8D59,D7301F&o=0.8&lang=sl&t=roadmap&z=9&lat=46.119944&lng=14.81533300000001&show_west=1&iframe=1"

 
Gostota prebivalstva, statistične regije, Slovenija, 2016

Vir: Statistični urad Republike Slovenije

Občine v statistični regijiUredi

Zunanje povezaveUredi

ViriUredi