Primas

Primas, (lat. primas; prvi, prvak) je v Rimskokatoliški cerkvi častni naslov nekaterih nadškofov (npr. v Toledu, Armaghu, Pragi, Gnieznu, Esztergomu) ali najvidnejših škofov oziroma nadškofov v pokrajini ali državi (npr. primas Španije, Irske, Češke, Poljske, Madžarske).