Električni prevodnik

(Preusmerjeno s strani Prevodnik)

Eléktrični prevódnik je snov, ki dobro prevaja električni tok. Poznamo tudi slabo prevodne, neprevodne snovi oziroma izolatorje in polprevodne snovi. Za izdelavo električnih vodnikov se najbolj pogosto uporablja kovinske električne prevodnike baker, aluminij in zlato. Dober in zanimiv prevodnik je tudi tekoče živo srebro.

V prevodniku se inducira električna napetost, če se nahaja v spreminjajočem magnetnem polju oziroma če ga zadene elektromagnetno valovanje.