Premo enakomerno pospešeno gibanje

Prémo enakomérno pospešêno gíbanje je poseben primer enakomerno pospešenega gibanja, pri katerem se telo giblje po premici. Zgleda premega enakomerno pospešenega gibanja sta navpični met in prosti pad.

Hitrost telesa v(t) s časom (t) narašča (telo pospešuje) ali pojema:

Tu je:

Glej tudiUredi