Glagolska prehodnost

(Preusmerjeno s strani Prehodnost)

Glagolska prehodnost je glagolska kategorija, ki pove, ali se glagol lahko veže s predmetom ali ne.

Prehodni glagoliUredi

Prehodni glagoli so glagoli, kjer dejanje lahko prehaja na predmet, oziroma glagoli, ob katerih lahko stoji predmet. To pomeni, da moramo z dotičnim glagolom tvoriti stavek, v katerem se nahaja predmet, ni pa nujno, da je predmet zares prisoten.

PrimeriUredi

  • Matjaž pomiva posodo. (posodo - predmet v tožilniku)
  • Mati je sosedi podarila rožo. (sosedi - predmet v dajalniku; rožo - predmet v tožilniku)
  • Ne maram snega. (snega - predmet v rodilniku)

Neprehodni glagoliUredi

Neprehodni glagoli ob sebi ne morejo imeti predmeta, marveč le osebek. Mednje sodijo glagoli stanja in glagoli gibanja. Med neprehodne glagole sodijo tudi tisti, ki izražajo vremenske pojave.

PrimeraUredi

  • Včeraj je sijalo sonce.
  • Zunaj grmi.