Predloga:Navpolje stolpci

Dokumentacija za predlogo[poglej] [uredi] [zgodovina] [osveži]

Različica predloge {{Navpolje}} s stolpci.

Osnovna skladnjaUredi

Vključeni so le obvezni parametri in colwidth širina stolpca.

{{Navpolje stolpci
|name = {{subst:PAGENAME}}
|title = 
|colwidth = <!--(za nastavitev privzete širine za vsak stolpec, 
         po možnosti s sorazmernostno enoto kot je to 'em'*)-->
|col1 = 
|col2 = 
}}
* Glej en:Em (typography). Uporaba proporcionalnih enot pomeni, da bo se predloga prikazala pravilno glede na nastavitve velikosti fontov brskalnika. Če colwidth ni opredeljena, je uporabljena privzeta vrednost 10em.

ParametriUredi

Uvodni (setup) parametriUredi

name[1]
Ime predloge, npr. "Navpolje stolpci".
state[1]
Možne vrednosti so collapsed, uncollapsed, plain, off, in privzeta nastavitev autocollapse. Za več informacij glej {{Navpolje}}.
navbar[1]
Možne vrednosti so plain, off, privzeta nastavitev je prazen parameter (blank). Za več informacij glej {{Navpolje}}.
border[1]
Možne vrednosti so child, none, privzeta nastavitev je prazen parameter (blank). Parametru nastavi vrednost child, če želiš uporabiti navpolje znotraj drugega navpolja; s to opcijo je navpolje child brez okvirja (border) in je ustrezno nameščen znotraj starševskega navpolja. Starševsko navpolje je lahko območje seznama (list) v predlogi {{Navpolje}}, stolpec druge predloge {{Navpolje stolpci}} ali skupina (group) v predlogi {{Navpolje zložljive skupine}}. Za več informacij glej {{Navpolje}} in primere.

Osnovni podatkovni parametriUredi

title[1]
Naslov predloge, prikazan na sredini v naslovni vrstici (titlebar) na vrhu predloge.
above[1]
Besedilo ali drugi elementi, ki se prikažejo nad stolpci.
image[1]
Slika na desni strani zadnje kolone.
imageleft[1]
Slika na levi strani prve kolone.
below[1]
Besedilo ali drugi elementi, ki se prikažejo pod kolonami.

Parametri za stil (style)Uredi

style[1]
CSS stil/i, ki se priredijo telesu (body) predloge (tj. vključno z praznim prostorom med kolonami)
titlestyle[1]
CSS stil/i, ki se priredijo naslovni vrstici (titlebar); običajno background:color (privzeta nastavitev ozadja je NavHead).
abovestyle[1]
belowstyle[1]
CSS stil/i, ki se priredijo parametroma above in below, vsakemu posebej.
basestyle[1]
CSS stil/i, ki se istočasno priredijo parametrom title, above in below.
imagestyle[1]
CSS stil/i, ki se priredijo parametru image.
imageleftstyle[1]
CSS stil/i, ki se priredijo parametru imageleft.
colstyle
CSS stil/i, ki se priredijo parametru vsem kolonam; če ta parameter uporabite, običajno je to background:color za vsak titlestyle zgoraj.
oddcolstyle
evencolstyle
CSS stil/i, ki se priredijo vsem liho/sodo oštevilčenim stolpcem, vsakemu posebej.
colnstyle
CSS stil/i, ki se priredijo samo ntemu stolpcu.
colheaderstyle
CSS stil/i, ki se priredijo vsem naslovom stolpca.
colnheaderstyle
CSS stil/i, ki se priredijo ntemu naslovu stolpca.
colnfooterstyle
CSS stil/i, ki se priredijo ntemu celici z opombo k stolpcu.

Parametri za stolpceUredi

colwidth
Širina, po možnosti s sorazmernostno enoto kot je 'em' ali z odstotki, ki se uporabljajo za vsak stolpec, katerega širina ni opredeljena z colNwidth spodaj. Privzeta vrednost je 10em. Primeri:
|colwidth=15em
|colwidth=25%
fullwidth
Če je nastavljena kakršnakoli vrednost, je skupna širina stolpcev linearno popravljena tako da ustreza širini 100%. Uporaba parametra je zahtevnejša in ga običajno ni potrebno nastavljati. Če sta uporabljena parametra colheader ali colfooter, se avtomatično uporabi fullwidth. Primer:
|fullwidth=true
padding
Velikost notranjega odmika (padding) pred prvo kolono, po možnosti s sorazmernostno enoto. Privzeta vrednost je 5em. Padding je izključen, če ga nastavite na vrednost 0 (ali 0em, ali 0%).
colnwidth
Širina ntega stolpca (razveljavitev colwidth zgoraj).
coln
Vsebina ntega stolpca. Če je uporabljen kakršenkoli stolpec, je zahtevana uporaba col1. Maksimalno število stolpcev je 20.
colnheader
Celica z naslovom (header) ntega stolpca; le-ta se pojavi nad stolpcem. Za primere glej spodaj.
colnfooter
Spodnja celica, ki se pojavi pod ntim stolpcem.
colnheadercolspan
Število, ki opredeljuje koliko stolpcev, naj zavzame naslov ntega stolpca (spajanje stolpcev - span). Privzeta vrednost je 1. Če je vrednost večja kot 1, potem ne opredeli tudi naslovov stolpcev, čez katerega je razširjen. Npr, če je |col1headercolspan=3, potem pusti parametra col2header in col3header prazna.
colnfootercolspan
Število, ki opredeljuje koliko stolpcev, naj zavzame opomba (footer) ntega stolpca (spajanje stolpcev - span). Privzeta vrednost je 1. Če je vrednost večja kot 1, potem ne opredeli tudi opomb stolpcev, čez katerega je razširjen. For example, Npr, če je |col1footercolspan=3, potem pusti parametra col2footer in col3footer prazna.

Dodatne skupine (group)/seznami (list)Uredi

Mogoče želiš dodati nekaj dodatnih skupin in/ali seznamov pod stolpci. Sledeči parametri ti nudijo to funkcionalnost. Glej {{Navpolje}} za popolnejši opis delovanja parametrov, in za več primerov.

groupn[1]
Dovoli dodatnih 6 skupin, ki se ujemajo s seznami pod stolpci.
listn[1]
Dovoli dodatnih 6 seznamov pod stolpci.
groupstyle[1]
Splošni CSS stil/i za skupine.
groupnstyle
CSS stil/i za nto skupino.[1]
liststyle[1]
Splošni CSS stil/i za sezname.
listnstyle
CSS stil/i za nti seznam.
listpadding[1]
Velikost notranjega odmika (padding), ki ga ima vsaka celica s seznamom (list cell).
oddstyle
evenstyle
Priredi se liho/sodo oštevilčenim seznamom. Ta dva parametra razveljavita stil, ki ga določa parameter liststyle. Privzeta vrednost doda črtasi vzorec (bel in siv) liho/sodim vrsticam, po možnosti, z nameno izpoljšanja preglednosti. Ta nastavitev naj se ne spreminja razen v izjemnih primerih.
evenodd [swap, even, odd, off]
Glej {{Navpolje}} za opis.

PrimeriUredi

Osnovni primeriUredi

{{Navpolje stolpci
|name  = East Asia Summit (EAS)
|title  = Države članice [[East Asia Summit|East Asia Summit (EAS)]]
|width  = 18.25em
|padding = 10em

|above = ''To je prostor kjer se bo pojavil parameter {{{above}}}.''

|col1 = {{AUS}}<br> {{BRU}}<br> {{flag|CHN}}<br> {{CAM}}
|col2 = {{IND}}<br> {{IDN}}<br> {{JPN}}<br> {{LAO}}
|col3 = {{MAS}}<br> {{MMR}}<br> {{NZL}}<br> {{PHI}}
|col4width = 17em
|col4 = {{SIN}}<br> {{KOR}}<br> {{THA}}<br> {{VIE}}

|below = '''Potencialne prihodnje članice'''{{spaces|6}}{{TLS}}{{spaces|3}}{{RUS}}
}}

Primer z uporabo širine v procentihUredi

{{Navpolje stolpci
| name = Plastike
| title = [[Plastika|Plastike]]
| colwidth = 33%
| colstyle = text-align: center
| col1 = [[Polyethylene]] (PE)<br> [[Polyethylene terephthalate]] (PET or PETE)<br> [[Polyvinyl chloride]] (PVC)<br> [[Polyvinylidene chloride]] (PVDC)<br> [[Polylactic acid]] (PLA)
| col2 = [[Polypropylene]] (PP)<br> [[Polyamide]] (PA)<br> [[Polycarbonate]] (PC)<br> [[Polytetrafluoroethylene]] (PTFE)<br> [[Polyurethane]] (PU)
| col3 = [[Polystyrene]] (PS)<br> [[Polyester]]<br> [[Acrylonitrile butadiene styrene]] (ABS)<br> [[Polymethyl methacrylate]] (PMMA)<br> [[Polyoxymethylene]] (POM)
}}

Primer z colnheader in colnfooterUredi

Sivo ozadje je dodano stolpcem le za ponazoritev.

{{Navpolje stolpci
|name = Navpolje stolpci/dok
|state = uncollapsed
|title = Primer col<sub>n</sub>header in col<sub>n</sub>footer

|colstyle = text-align:center;background:silver;
|colwidth = 25%

|col1header = col1header
|col2header = col2header
|col3header = col3header
|col4header = col4header

|col1 = col1
|col2 = col2
|col3 = col3
|col4 = col4

|col1footer = col1footer
|col2footer = col2footer
|col3footer = col3footer
|col4footer = col4footer
}}

Primer z colnheader, ki uporablja colnheadercolspanUredi

Sivo ozadje je dodano stolpcem le za ponazoritev. Ta primer prikazuje kako se uporablja parameter colnheadercolspan; lahko uporabiš tudi colnfootercolspan za prilagoditev razširitve (span) celice z opombo (footer cell).

{{Navpolje stolpci
|name = Navpolje stolpci/dok
|state = uncollapsed
|title = Primer col<sub>n</sub>header z col<sub>n</sub>colspan

|colstyle = text-align:center;background:silver;

|col1header = col1header
|col2header = col2header (colspan=2)
|col4header = col4header
|col5header = col5header (colspan=3)

|col2headercolspan = 2
|col5headercolspan = 3

|col1 = col1
|col2 = col2
|col3 = col3
|col4 = col4
|col5 = col5
|col6 = col6
|col7 = col7
}}

Primer za ponazoritev večine poljUredi

Sivo ozadje in centrirano besedilo za stolpce so namenjene le ponazoritvi. Stolpci imajo privzeto vrednost na sivo-belo ozadje in levo poravnava besedila. Ta primer prikazuje kako se uporabi do 6 dodatnih skupin/sezmnamov za stolpci.

{{Navpolje stolpci
|name = Navpolje stolpci/dok
|state = uncollapsed
|title = Primer za ponazoritev večine polj
|colstyle = text-align:center;background:silver;

|col1 = col1
|col2 = col2
|col3 = col3
|col4 = col4
|col5 = col5

|col1header = col1header
|col2header = col2header
|col3header = col3header
|col4header = col4header
|col5header = col5header

|col1footer = col1footer
|col2footer = col2footer
|col3footer = col3footer
|col4footer = col4footer
|col5footer = col5footer

|group1 = group1
|group2 = group2
|group3 = group3
|group4 = group4
|group5 = group5
|group6 = group6

|list1 = list1
|list2 = list2
|list3 = list3
|list4 = list4
|list5 = list5
|list6 = list6

|above = above
|below = below
}}

Uporaba navpolj childUredi

Vse tri tipe predlog navpolje ({{Navpolje}}, {{Navpolje stolpci}} in {{Navpolje zložljive skupine}}) lahko gnezdimo eno znotraj druge z uporabo parametra border (ki je skupen vsem trem). Za zapletenejše predloge je uporaba gnezdenja včasih neizogibna, da se doeže zaželen izgled.

Gnezdenje Navpolje stolpci v samem sebiUredi

Ta primer prikazuje kako lahko gnezdite več predlog {{Navpolje stolpci}}, da dobite pravi izgled. Za ogled kode pritisni u (usredi) te strani. To je glavna predloga {{Navpolje stolpci}} in dve dodatni {{Navpolje stolpci}}, s postavljeno "child" opcijo (glej kodo).

Gnezdenje ostalih oblik NavpoljeUredi

Ta primer prikazuje kako predloge {{Navpolje}}, {{Navpolje zložljive skupine}} in {{Navpolje stolpci}} delujejo skupaj. Za ogled kode pritisni u (usredi) te strani. Opomba: opazi, da ima vsako child navpolje prvi parameter postavljen na child.

OpombeUredi

 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 Parameteri označeni z opombo [1] so parametri, ki so skupni sorodnim predlogam {{Navpolje}} in {{Navpolje zložljive skupine}}. Podrobnejši opis teh parametrov je na voljo v predlogi {{Navpolje}}.

Glej tudiUredi

zložljiva slika skupine privzeta barva ozadja glave parameter (body) sloga zgled
{{Navpolje}} collapsible levo/desno od telesa da #ccccff da {{Navigacija Osončje}}
{{Navpolje stolpci}} collapsible levo/desno od stolpca ne #ccccff da {{Papeži}}
{{Navpolje leta}} collapsible ne ne #ccccff ne {{??}}
{{Navpolje zložljive skupine}} collapsible levo/desno od telesa in/ali v vsaki listi da #ccccff da {{Lune Plutona in Eride}}
Collapsible atributi
Tip CSS razredi Javascript Zloži se, ko je Prilagojeno
začetno stanje
Gnezdenje
Zložljive tabele collapsible Definirano v Common.js 2 ali več samo-zložljivih na strani da da