Porazdeljeni digitalni optični vmesnik – Drugi jeziki