IPv6 (angleško »Internet Protocol version 6«, internetni protokol verzije 6) je protokol omrežne plasti namenjen naslavljanju naprav v omrežju. Je naslednik protokola IPv4.

Format naslova IPv6 uredi

Naslov je oblike X:X:X:X:X:X:X:X, kjer X predstavlja 16-bitno šestnajstiško število. Primer naslova:

2001:db8:85a3:0:0:8a2e:370:7334

Velja:

 • vodilne ničle niso obvezne, kar pomeni, da je 09C0 enako 9C0 in 0000 enako 0
 • sosedje ničelnih polj se lahko predstavi kot ::
 • nedodeljen naslov je predstavljen z ::

Primer ekvivalentnih naslovov:

2001:0db8:0000:0000:0000:0000:1428:57ab
2001:0db8:0:0:0:0:1428:57ab
2001:0db8::1428:57ab
2001:db8::1428:57ab

Sam naslov se deli na del, ki predstavlja naslov omrežja in del, ki predstavlja naslov naprave v tem omrežju. Vzemimo naslednji naslov v notaciji CIDR.

 2001:db8::1428:57ab:48

Naslov omrežja predstavlja:

2001:db8:0

Naslov naprave v tem omrežju pa:

0:0:0:1428:57ab

Lastnosti in prednosti uredi

 • Večji naslovni prostor
  IPv6 podpira naslovni prostor v velikosti 2128, kar je približno 3,4 x 1038 naslovov. Za boljšo predstavo, to je približno 5 x 1028 naslovov za vsakega od približno 6,5 milijard ljudi ali še drugače pogledano 6,0 x 1023 različnih naslovov na m2 zemlje.
  • večja fleksibilnost
  • auto-konfiguracija, ki vključuje fizične naslove vmesnikov v naslovni prostor
  • spreminjanje javnih v privatne naslove brez mehanizma NAT
  • agregacija naslovov
 • Enostavnejša glava
  • učinkovitejše usmerjanje
  • ni broadcastov in zato tudi pojava broadcast-storm
  • oznake flow labels za nadzor prometa
 • Mobilnost in varnost
  • mobilnost vgrajena v sam IPv6
  • vgrajena uporaba IPsec

Tipi naslovov uredi

Unicast uredi

Globalen uredi

Ekvivalent IPv4 global unicast naslovu. Naslovni prostor global unicast naslovov je zaenkrat »le« 2000::/3.

Rezerviran uredi

Uporabljen s strani IETF in predstavlja približno 0,4 % celotnega naslovnega prostora IPv6.

Private uredi

 • Site-local
  Site-local naslovi omogočajo naslavljanje znotraj nekega lokalnega območja, npr. organizacije.
  V šestnajstiški obliki, se site-local naslovi začnejo z FEC, FED, FEE, FEF.
 • Link-local
  Link-local naslovi predstavljajo nov koncept. Kot je že iz imena razvidno, se nanašajo le na določeno fizično povezavo. Ti naslovi se uporabljajo le na komunikaciji na povezavah in jih uporablja veliko IPv6 usmerjevalnih protokolov.
  V šestnajstiški obliki, se link-local naslovi začnejo z FE8, FE9, FEA, FEB.

Loopback uredi

Za razliko od IPv4, ima IPv6 le en naslov loopback, ki je:

0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001, ki je lahko pisan tudi ::1

Nedefiniran uredi

Uporablja se kot izvorni naslov pri paketih, ki poizvedujejo po IP naslovu.

::

Multicast uredi

Naslov multicast omogoča bolj učinkovito uporabo omrežja in ga poznamo že iz protokola IPv4. Naslovi Multicast se nanašajo na neko določeno skupino naprav v omrežju, kar pomeni, da vse naprave v skupini prejmejo paket.

Anycast uredi

V protokolu IPv6 kot samem, je to nov tip naslovov in je nekaj vmesnega med naslovi multicast in unicast. Naslovi Anycast se tako kot naslovi multicast nanašajo na skupino naprav v omrežju, glavna razlika je, da se paket prenese le eni napravi v skupini. Navadno je to naprava, ki je najbližje.

Nastavitev IPv6 naslovov uredi

Statična nastavitev uredi

 • ročna nastavitev
  Dejanski naslov vnesemo ročno.
 • EUI-64 nastavitev
  Nastavimo le naslov omrežja, naslov naprave v omrežju pa se izpelje iz fizičnega naslova vmesnika.

Dinamična nastavitev uredi

 • auto-konfiguracija stateless
  Ena izmed ključnih prednosti in lastnosti protokola IPv6. Auto-konfiguracija statless uporabi informacijo od oglaševalskih paketov, ki jih pošiljajo usmerjevalniki. S pomočjo usmerjevalnika se tako nastavi naslov omrežja, naslov naprave v tem omrežju pa se sestavi iz fizičnega naslova vmesnika.
 • DHCPv6
  Posodobljena verzija protokola DHCP, ki je prisoten pri IPv4.

Viri uredi


Glej tudi uredi

Zunanje povezave uredi