Wikipedija:Osnovno lektoriranje: Razlika med redakcijama

m
== Splošna urejanja ==
 
* Definicije, opisi izrazov naj bodo napisani v ležeči pisavi. Primer: {{xt|Izraz ''slog'' se nanaša tudi na izgled članka}}.
* Naslovi naj bodo v splošnem samostalniške besedne zveze ({{xt|Zgodovina ...}}) in ne predložne zveze ({{!xt|O zgodovini ...}}).
* Naslovi v Wikipediji se začnejo z veliko začetnico. Ostale velike začetnice se lahko uporabijo le za lastna imena ali kratice: {{xt|Vsebina knjige}}, {{xt|Zgradba DNA}}, {{xt|Zgodovina British Broadcasting Corporation}}, {{xt|UNESCO}}.
* Naslovi del s področja umetnosti, literature, itd, naj bodo napisani v poševni pisavi in ne v narekovajih, npr.: {{xt|''Štoparski vodnik po galaksiji''}}. Posebna izjema so naslovi pesmi in kratkih zgodb, npr. pesem Paula McCartneya {{xt|"Can't Buy Me Love"}}. Vendar je poševna pisava obvezna za [[ciklus pesmi]] kot jeso ''[[WinterreiseFrance Prešeren|Prešernovi]] {{xt|''Soneti ornesreče''}} theali titlenaslov ofdaljše apesmi longerkot poemso such as ''[[FourThomas QuartetsStearns Eliot|Eliotovi]] {{xt|''Štirje kvarteti''}}. Individual episode titles of television series need quotation marks, while the series name itself is italicized: "[[Welcome to the Hellmouth]]" is the premiere episode of ''[[Buffy the Vampire Slayer (TV series)|Buffy the Vampire Slayer]]''. Similar to the rule for using a direct quote, the name of any published work should be spelled exactly as published, using symbols and any in-word capitalization as in the original. For example, many science fiction titles make use of unconventional spelling and/or symbols, e.g. Piers Anthony's novel ''0X'' is correctly spelled with the digit zero instead of the letter O.
* All contractions must be spelled out, unless they are used in quotations and in titles of works of art, literature, etc.
* Confusing ''its'' and ''it's'' is a common mistake. ''It's'', a contraction of ''it is'' or ''it has'', should not be used unless it occurs in a quotation, as with other contracted forms (see the previous rule). ''Its'', the possessive form of the pronoun ''it'', should be used in the same way as the [[possessive pronoun]]s ''my'', ''his'', ''her'', ''our'', etc.