Posavska statistična regija

statistična regija v Sloveniji

Posavska statistična regija je ena od dvanajstih statističnih regij Slovenije. Regija se je do 1. 1. 2015 imenovala Spodnjeposavska statistična regija.

Posavska statistična regija
Prebivalstvena piramida za leto 2019 - Posavska

Posavska statistična regijaUredi

Zelo dobra prometna dostopnost, rodovitni dolini Save in Krke, gričevnat svet vinogradov ter obilo vodnega bogastva ustvarjajo podobo druge najmanjše slovenske regije. Največje urbano središče je Krško. Poznana je po čateški termalni rivieri in edini jedrski elektrarni v državi.

Posavska statistična regija je merila 968 km2 in je bila po površini druga najmanjša, vendar pa je bila od najmanjše, zasavske regije, dvakrat večja. V posavski statistični regiji so v 2019 živeli 4 % prebivalcev Slovenije. Naravni prirast v regiji je bil v tem letu negativen, selitveni pa pozitiven. Skupni prirast je bil 264 oseb. Delež mater, mlajših od 20 let, je bil v posavski drugi najvišji (2,2 %); najvišji je bil v jugovzhodni Sloveniji (3,2 %). V obeh omenjenih regijah sta bila v letu 2019 najvišja tudi deleža mater, ki so rodile tretjega ali otroka višjega reda. V posavski je bilo takih mater 18,8 % ali za 0,4 odstotne točke več kot v jugovzhodni Sloveniji. Delež prebivalcev (25–64 let) z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo (19 %) je bil nižji od povprečja v celotni Sloveniji (24 %), delež prebivalcev z največ osnovnošolsko izobrazbo ali manj (26 %) pa višji od povprečja v celotni Sloveniji (23 %). Prebivalci posavske regije so se po povprečni oceni splošnega zadovoljstva z življenjem uvrstili med manj zadovoljne, saj je bila ta ocena druga najnižja (7,3 od 10). S še nekoliko nižjo oceno so splošno zadovoljstvo z življenjem ocenili prebivalci pomurske in koroške (7,1 od 10).

Stopnja delovne aktivnosti je bila v posavski regiji v 2019 nekoliko višja od povprečja v celotni Sloveniji; bila je 66,8-odstotna. Razlika med stopnjo delovne aktivnosti za moške in stopnjo delovne aktivnosti za ženske je bila v tej regiji najvišja. Za moške je bila 72,3-odstotna, za ženske pa 60,5-odstotna. Približno tretjina delovno aktivnih prebivalcev te regije je v 2019 delala v drugi regiji. Povprečna mesečna neto plača je bila tukaj za 56 EUR nižja od slovenskega povprečja; znašala je 1.077 EUR. BDP na prebivalca te regije je znašal 19.456 EUR. Delež prebivalcev, ki so živeli v prenaseljenih stanovanjih, je bil v tej regiji tretji najvišji (14,3 %). V 2019 je tukaj nastalo 484 kilogramov odpadkov na prebivalca kar 104 kilograme na prebivalca manj kot v obalno-kraški, kjer je bila količina nastalih odpadkov na prebivalca največja. Gospodinjstvom v posavski regiji je bilo v letu 2019 iz javnega vodovoda dobavljenih 33 m3 vode na prebivalca ali več kot 8 m3 na prebivalca manj kot v gorenjski, kjer je bila ta količina največja (41 m3 vode na prebivalca). [1]

 
Število prebivalcev, Statistične regije, 2019 - STAGE

Posavska statistična regija v številkahUredi

Statistični podatki Statistični kazalniki
Površina, km2, 1. 1. 2019
968
Gostota naseljenosti, 1. 7. 2019
78,3
Število prebivalcev, 1. 7. 2019
75.807
Povprečna starost prebivalcev, 1. 7. 2019
44,1
Naravni prirast, 2019
- 96
Delež prebivalcev, starih 0-14 let (%), 1. 7. 2019
14,7
Število učencev, 2019/2020
6.670
Delež prebivalcev, starih 65 let ali več (%), 1. 7. 2019
20,7
Število dijakov, 2019/2020
2.683
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev), 2019
- 1,3
Število študentov, 2019/2020
2.455
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev), 2019
- 4,7
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču), 2019
32.663
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev), 2019
3,5
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu), 2019
21.747
Prebivalci, stari 15-64 let, z osnovnošolsko izobrazbo ali manj (%), 1. 1. 2019
19,4
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu), 2019
3.624
Prebivalci, stari 25-64 let, z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo (%), 1. 1. 2019
25,5
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR), 2019
1.648,97
Stopnja delovne aktivnosti (%), 2019
66,8
Število podjetij, 2019
5.861
Število izdanih gradbenih dovoljenj (na 1.000 prebivalcev), 2019
4,4
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR), 2019
1.475
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj), 2019
19.456
Kmetijska zemljišča v uporabi, ha, 2016
29.713
Obsojeni polnoletni in mladoletni (na 1.000 prebivalcev), 2019
2,5
Število prihodov turistov, 2019
214.745
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev), 31. 12. 2019
58
Število prenočitev turistov, 2019
714.140
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (kg/prebivalca), 2019
334
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, [1], Podatkovni portal SI STAT Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Slovenske statistične regije in občine v številkah

Občine v statistični regijiUredi

Glej tudiUredi

Zunanje povezaveUredi

ViriUredi

  1. "Slovenske statistične regije in občine v številkah, SURS".