Posavje je neformalna slovenska pokrajina v Vzhodni Sloveniji, ki zajema občine Brežice, Krško, Kostanjevica na Krki, Sevnica, in od leta 2015 naprej tudi občini Radeče in Bistrica ob Sotli. Od šestih občin ima krška status mestne občine, od šestih občinskih središč pa je pet mest, od katerih je najstarejše Kostanjevica na Krki, Bistrica ob Sotli pa je trg. Za neformalno središče pokrajine velja mesto Krško. Glavna zdravstvena ustanova je Splošna bolnišnica Brežice, vlogo pokrajinskega muzeja pa opravlja Posavski muzej Brežice, ki domuje v gradu Brežice. Najpomembnejši izobraževalni ustanovi sta dve fakulteti Univerze v Mariboru: Fakulteta za energetiko v Krškem in Fakulteta za turizem v Brežicah. Uradno glasilo šestih posavskih občin je Posavski obzornik.

Tri začetne občine regije
Slovensko Posavje skozi zgodovino 1900-1990 (Posavski muzej, Brežice)

Pokrajina leži na porečju rek Save, Krke, Sotle, Sopote, Mirne in Bistrice. Veliki predeli občin Krško, Kostanjevica na Krki in Brežice ležijo na Krškem polju. Najvišji vrh Posavja je Veliko Kozje (993 m) na meji med občinama Sevnica in Laško. Lega pokrajine je tudi prednost, saj leži ob 10. železniškem koridorju MünchenBukarešta in ob Avtocesti A2 JeseniceLjubljanaZagreb.

Znamenitosti uredi

Znani Posavci uredi

Prebivalstvo uredi

Posavje ima negativni naravni prirastek, kar pomeni, da umre več ljudi, kot se jih rodi. To pa nujno ne pomeni, da ima malo prebivalcev. Število se vztrajno veča zaradi selitev prebivalstva iz drugih regij in držav.

Industrija uredi

Pokrajina ni industrijsko močna. Vendar pa so v njej zastopane tako primarne, sekundarne, terciarne in kvartarne industrijske panoge.

Primarne panoge uredi

Evrosad Krško in še mnogo manjših sadjarjev (Sadjarska zadruga Posavja), vrtnarija Čatež, Vinska klet Krško.

Sekundarne panoge uredi

Lisca Sevnica, Tovarna pohištva Brežice, tovarna papirja Vipap Videm Krško, Stilles Sevnica, Kopitarna Sevnica, Tanin Sevnica, Prais Sevnica, Siliko Boštanj, Implet, Chemcolor Sevnica, Adria mobil, Gradnje Boštanj, Termoglas Boštanj, Integral Brebus.

Terciarne panoge uredi

Terme Čatež, razni kmečki turizmi, delovna mesta v vzgoji in izobraževanju, Sl inženiring, Savske elektrarne – HSE, Slovenska vojska, Splošna bolnišnica Brežice.

Kvartarne panoge uredi

Jedrska elektrarna Krško, javna uprava, zdravstvo, vojska.

Pomembnejši objekti uredi

Zdravstvo uredi

Splošna bolnišnica Brežice, Zdravstveni domovi Krško, Brežice, Sevnica, Dializni center Krško, Aristotel, zdravstveni center d.o.o.

Vzgoja in izobraževanje uredi

Številne osnovne šole, Gimnazija Brežice, Ekonomska in trgovska šola Brežice, Šolski center Krško - Sevnica s Tehniško gimnazijo Krško, Fakulteta za energetiko v Krškem, Fakulteta za turizem v Brežicah.

Javna uprava uredi

Upravne enote Brežice, Krško in Sevnica, mejni prehod za mednarodni promet Obrežje, železniški mejni prehod Dobova, vojaško letališče Cerklje ob Krki.

Energetika uredi

Termoelektrarna Brestanica, Jedrska elektrarna Krško, veriga hidroelektrarn na spodnji Savi: Vrhovo, Boštanj, Blanca, Krško in Brežice.

Turizem uredi

Gradovi: Brežice, Mokrice, Rajhenburg, Raka, Sevnica.

Terme: Terme Čatež, Terme Paradiso (Dobova).

Planinska domova: Tončkov dom na Lisci (927 m), Koča na Bohorju (896 m).

Hoteli: Hotel City Krško, Tri lučke Hotel (Sremič nad Krškim), Hotel Ajdovec (Sevnica).

Kostanjeviška jama, Ajdovska jama, Vinorodni okoliš Bizeljsko - Sremič, repnice.

Šport uredi

Atletska kluba: Sevnica in Brežice.

Nogometni klubi: Radeče, Brežice, Krško ter malonogometni-futsal klub KMN Sevnica.

Rokometni klubi Radeče, Sevnica, Krško, Brežice, Dobova ter ženski rokometni klub Brežice.

Ženski odbojkarski klubi: Brestanica, Kostanjevica na Krki ter Posavski odbojkarski klub Krško.

Motoristična kluba: Brežice in Krško, kjer so vozniki spidveja.

Obstaja še kar nekaj klubov borilnih veščin pa Smučarsko skakalni klub Spodnje Dule, nekaj strelskih klubov in tako naprej ...

Glej tudi uredi

Zunanje povezave uredi