Posavska statistična regija

statistična regija v Sloveniji
(Preusmerjeno s strani Posavska regija)

Posavska statistična regija je ena od dvanajstih statističnih regij Slovenije. Regija se je do 1.1.2015 imenovala Spodnjeposavska statistična regija.

Posavska statistična regija
Prečiščena odpadna voda, statistične regije, 2016

Posavska statistična regija v besediUredi

Zelo dobra prometna dostopnost, rodovitni dolini Save in Krke, gričevnat svet vinogradov ter obilo vodnega bogastva ustvarjajo podobo druge najmanjše slovenske regije. Največje urbano središče je Krško. Poznana je po čateški termalni rivieri in edini jedrski elektrarni v državi.

V posavski statistični regiji so v 2016 živeli 4 % prebivalcev Slovenije. Število prebivalcev v tej regiji je glede na prejšnje leto upadlo: naravni prirast na 1.000 prebivalcev je znašal –1,8, selitveni prirast na 1.000 prebivalcev pa –0,4. Število študentov na 1.000 prebivalcev (37) je bilo približno enako slovenskemu povprečju (39). Pod pragom tveganja revščine je živelo 17,3 % tukajšnjih prebivalcev, resno materialno prikrajšanih pa je bilo 4,4 %. Približno tretjina delovno aktivnih prebivalcev te regije je v 2016 delala v drugi regiji. Povprečna mesečna neto plača v tej regiji je bila za skoraj 54 EUR nižja od slovenskega povprečja; znašala je 976 EUR.

BDP na prebivalca te regije je znašal 16.202 EUR. Kar petina gospodinjstev te regije je imela težave z onesnaženostjo okolja; več gospodinjstev je trpelo zaradi onesnaženosti okolja le v zasavski regiji. V tej regiji je bil delež prebivalcev, ki so živeli v prenaseljenih stanovanjih, najnižji (9 %). V 2016 so tukaj našteli približno 661.400 turističnih prenočitev, kar je bilo nekaj manj kot 6 % vseh turističnih prenočitev v državi. Osebni avtomobili tukajšnjih prebivalcev so po povprečni starosti (10,8 leta) spadali med starejše. Tukajšnje kmetijsko gospodarstvo je bilo v 2016 veliko povprečno 5,7 ha, kar je to regijo uvrščalo na predzadnje mesto med vsemi regijami.  V 2016 je v tej regiji nastalo 442 kg komunalnih odpadkov na prebivalca; ločeno so zbrali 61 % teh odpadkov. Tukajšnjim gospodinjstvom se je dobavilo iz javnega vodovoda 24,6 m3 vode na prebivalca; s tem podatkom se je regija uvrstila na drugo mesto po najnižji količini dobavljene vode na prebivalca v posamezni regiji (za zasavsko regijo).

Posavska statistična regija v številkahUredi

Statistični podatki Statistični kazalniki
Površina, km2, 1. 1. 2018
968
Gostota prebivalstva, preb/km2, 1. 7. 2016
78
Število prebivalcev, 1. 7. 2016
75.694
Povprečna starost prebivalcev, leta, 1. 7. 2016
43,4
Naravni prirast, 2016
- 133
Naravni prirast, št./1.000 preb., 2016
- 1,8
Število učencev, 2016/2017
6.297
Prebivalci, stari 0-14 let, %, 1. 7. 2016
14,5
Število dijakov, 2016/2017
2.765
Prebivalci, stari 65 let ali več, %, 1. 7. 2016
19,1
Število študentov, 2016/2017
2.831
Skupni prirast, št./1.000 preb., 2016
-2,2
Število delovno aktivnih prebivalcev, 2016
29.949
Prebivalci, stari 15-64 let, brez izobrazbe ali z nepopolno osnovno šolo ali osnovno šolo, %, 1. 1. 2016
22,2
Število zaposlenih oseb, 2016
23.250
Prebivalci, stari 25-64 let, z višjo ali visoko izobrazbo, %, 1. 1. 2016
22,3
Število registriranih brezposelnih oseb, 2016
4.382
Stopnja registrirane brezposelnosti, %, 2016
12,8
Povprečna mesečna bruto plača, regija prebivališča, 2016
1.480,66
Stopnja delovne aktivnosti, %, 2016
59,4
Število podjetij, 2016
5.772
Število izdanih gradbenih dovoljenj za stanovanjske stavbe, 2016
111
Bruto domači proizvod (BDP) v regiji, mio. EUR, 2016
1.227
BDP na prebivalca, EUR, 2016
16.202
Kmetijska zemljišča v uporabi, ha, 2016
29.713
Število obsojenih oseb, št./1.000 preb., 2016
2,6
Število prihodov turistov, 2016
193.456
Osebni avtomobili, št./100 preb., 31. 12. 2016
55
Število prenočitev turistov, 2016
661.364
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom, kg/preb., 2016
322
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, [1], Podatkovni portal SI STAT Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Slovenske statistične regije in občine v številkah

Posavska statistična regija v sliki: STAGE - interaktivna kartografska aplikacijaUredi

Izbrane prostorske podatke in kazalnike lahko pregledujete po statističnih regijah na preprost in pregleden način. Kartografska aplikacija STAGE (STAtistika in GEografija) je enotna vstopna točka do statističnih podatkov, ki jih prikazujemo po različnih administrativnih enotah (po občinah, regijah, naseljih) in na hierarhični mreži enako velikih celic.

"http://gis.stat.si/index.php?id=177&idl=275&tag=3003&cba=25.5,25.9,26,26.9,27,27.9,28,29.4&c=FEF0D9,FDCC8A,FC8D59,D7301F&o=0.8&lang=sl&t=roadmap&z=9&lat=46.119944&lng=14.81533300000001&show_west=1&iframe=1"

 
Površina teritorialnih enot, statistične regije, Slovenija, 2016

Vir: Statistični urad Republike Slovenije

Občine v statistični regijiUredi

Glej tudiUredi

Zunanje povezaveUredi

ViriUredi