Posavska statistična regija

statistična regija v Sloveniji
(Preusmerjeno s strani Posavska regija)

Posavska statistična regija je ena od dvanajstih statističnih regij Slovenije. Regija se je do 1. 1. 2015 imenovala Spodnjeposavska statistična regija.

Posavska statistična regija
Prebivalstvena piramida za leto 2021 - posavska

Posavska statistična regija uredi

Zelo dobra prometna dostopnost, rodovitni dolini Save in Krke, gričevnat svet vinogradov ter obilo vodnega bogastva ustvarjajo podobo druge najmanjše slovenske regije. Največje urbano središče je Krško. Poznana je po čateški termalni rivieri in edini jedrski elektrarni v državi.

Obsega 4,8 % površine Slovenije uredi

Posavska statistična regija je z 968 km2 druga najmanjša, vendar je od najmanjše, zasavske regije, dvakrat večja. V njej so na sredini leta 2021 živeli približno 4 % prebivalcev Slovenije, po tem kazalniku je bila četrta najmanjša – za koroško, zasavsko in primorsko-notranjsko. Z 78 prebivalci na km2 je spadala med manj poseljene regije v Sloveniji.

Prebivalci starejši in manj izobraženi od povprečja v Sloveniji uredi

Povprečna starost prebivalcev je bila 44,5 leta. To je bilo 0,7 leta več od državnega povprečja, 2,3 leta več od povprečja v osrednjeslovenski regiji (kjer je bila povprečna starost najnižja) in 1,6 leta manj od povprečja v pomurski regiji (kjer je bila povprečna starost najvišja). Naravni prirast v regiji je bil v letu 2021 negativen (-3,4 na 1.000 prebivalcev), selitveni pa pozitiven (2,1 na 1.000 prebivalcev). Skupni prirast je znašal -99 oseb.

Delež mater, mlajših od 20 let, je bil v posavski drugi najvišji (2,0 %); najvišji je bil v jugovzhodni Sloveniji (2,9 %). V obeh omenjenih regijah je bila v 2021 najvišja tudi povprečna starost mater ob rojstvu prvega otroka (v obeh 28,8 leta). V regiji je bilo razvezanih 1,3 zakonske zveze na 1.000 prebivalcev, kar je največ med regijami.

Prebivalcev regije, mlajših od 15 let, je bilo 14,9 %, kar je bilo malo pod povprečjem (15,1 %), prebivalcev, starejših od 64 let, pa je bilo 21,9 %, kar je bilo 1 odstotno točko več od povprečja v državi. Delež prebivalcev z največ osnovnošolsko izobrazbo ali manj (24,9 %) je bil peti največji in višji od povprečja v celotni Sloveniji (22,2 %). Z 20,3-odstotnim deležem prebivalcev, starejših od 14 let, z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo je bila pod povprečjem na ravni države (25,0 %), skupaj s koroško regijo pa se je uvrstila le pred zasavsko (20,0 %) in pomursko (18,4 %).

Prebivalci posavske regije so se v letu 2021 po povprečni oceni splošnega zadovoljstva z življenjem uvrstili med povprečno zadovoljne, saj je bila povprečna ocena tega kazalnika v regiji s 7,7 (na lestvici do 10) enaka povprečju ter ocenama v koroški in obalno-kraški regiji.

Stopnja brezposelnosti med najnižjimi uredi

Stopnja delovne aktivnosti je bila v posavski regiji v 2021 nekoliko višja od povprečja v celotni Sloveniji; bila je 67,5-odstotna. Razlika med stopnjo delovne aktivnosti za moške in stopnjo delovne aktivnosti za ženske je bila v tej regiji najvišja. Za moške je bila 72,5-odstotna, za ženske pa 62-odstotna. Več kot tretjina (35,4 %) delovno aktivnih prebivalcev te regije je delalo v drugi regiji. Največ (40,3 %) jih je na delo odhajalo v osrednjeslovensko regijo, sledila je jugovzhodna Slovenija (37,5 %). Po deležu delovnih migrantov se je uvrstila na tretje mesto za primorsko-notranjsko (42,6 %) in zasavsko regijo (53,3 %).

Povprečna mesečna neto plača je bila tukaj v 2021 za 51 EUR nižja od slovenskega povprečja; znašala je 1.220 EUR. Bruto domači proizvod na prebivalca je v 2021 znašal 21.001 EUR in je bil za 15,2 % nižji od povprečja na ravni države. BDP v tej regiji je predstavljal 3 % bruto domačega proizvoda v Sloveniji.

Nekateri kazalniki kakovosti življenja manj ugodni kot v drugih regijah uredi

Stopnja resne materialne prikrajšanosti je bila na ravni regij najnižja (0,3 % oseb). Manj ugoden pa je bil delež prebivalcev, ki so živeli v prenaseljenih stanovanjih, bil je tretji največji (15,4 %). Delež gospodinjstev, v katerih so si lahko vsi člani gospodinjstva privoščili enotedenske letne počitnice zunaj doma, je bil v tej regiji najnižji, 70-odstoten.

Med regijami z največ avtomobili in tudi najstarejšimi uredi

Po številu osebnih avtomobilov na 1.000 prebivalcev (595) in njihovi starosti (11,3 leta) je regija zasedla tretje mesto. V 2021 se je uvrstila med regije z manjšo količino nastalih komunalnih odpadkov na prebivalca, 498 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, kar je bilo 78 kg na prebivalca manj kot v osrednjeslovenski regiji, kjer je bila količina nastalih odpadkov na prebivalca največja. Gospodinjstvom v posavski regiji je bilo iz javnega vodovoda dobavljenih 35,3 m3 vode na prebivalca, kar je bila tretja najmanjša količina na ravni regij.

Sestavlja jo 6 občin uredi

Največja je bila z 287 km2 občina Krško, sledili sta občini Sevnica (272 km2) in Brežice (268 m2). Največ prebivalcev (34 %) vseh v regiji je na sredini leta 2021 živelo v občini Krško (25.833), druga je bila občina Brežice (24.346). [1]

 
Odloženi komunalni odpadki, statistične regije, 2021 - STAGE

Posavska statistična regija v številkah uredi

Statistični podatki Statistični kazalniki
Površina, km2, 1. 1. 2021
968
Gostota naseljenosti, 1. 7. 2021
78,2
Število prebivalcev, 1. 7. 2021
75.732
Povprečna starost prebivalcev, 1. 7. 2021
44,5
Naravni prirast, 2021
-258
Delež prebivalcev, starih 0-14 let (%), 1. 7. 2021
14,9
Število učencev v osnovnih šolah, 2021/2022
6.847
Delež prebivalcev, starih 65 let ali več (%), 1. 7. 2021
21,9
Število dijakov (po prebivališču), 2021/2022
2.638
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev), 2021
-3,4
Število študentov (po prebivališču), 2021/2022
2.638
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev), 2021
2,1
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču), 2021
32.405
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev), 2021
-1,3
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu), 2021
22.010
Delež prebivalcev, starih 25 do 64 let, z osnovno šolo ali manj, 1. 1. 2021
14,0
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu), 2021
3.354
Delež prebivalcev, starih 25 do 64 let, z višjo ali visoko izobrazbo, 1. 1. 2021
26,9
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR), 2021
1.879,42
Stopnja delovne aktivnosti (%), 2021
67,5
Število podjetij, 2021
5.987
Število izdanih gradbenih dovoljenj (na 1.000 prebivalcev), 2021
3,3
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR), 2021
1.591
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj), 2021
21.001
Kmetijska zemljišča v uporabi, ha, 2020
29.147
Obsojeni polnoletni in mladoletni (na 1.000 prebivalcev), 2021
3,2
Število prihodov turistov, 2021
170.715
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev), 31. 12. 2021
595
Število prenočitev turistov, 2021
562.411
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (kg/prebivalca), 2021
345
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Podatkovna baza SiStat[2] Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Slovenske statistične regije in občine v številkah [1]

Občine v statistični regiji uredi

Glej tudi uredi

Zunanje povezave uredi

Viri uredi

  1. 1,0 1,1 »Slovenske statistične regije in občine v številkah, SURS«.
  2. »Podatkovna baza SiStat«.