Porfir

skupni izraz za različne vulkanske kamnine

Porfir je skupno ime za vse magmatske kamnine z velikim deležem ortoklaza in obarvanih mineralov in s porfirsko strukturo, pa tudi skrajšana označitev za kremenov porfir ali ortofir. Porfir se uporablja za oblaganje v gradbeništvu, tlakovanje pločnikov in v industriji pri izdelavi šamota.

Porfir
  • Veliki splošni leksikon, DZS, Ljubljana 2006