Uvod v tabele
Kako in čemu

Razširanje tabel
Dodajanje vrstic in stolpcev

Povzetek
Preglejte, česa ste se naučiliNe glede na to, ali ste pravkar vstavili novo tabelo ali urejate obstoječo, spreminjanje besedila v celicah tabele določa, kako je tabela videti za bralca. Vendar lahko spremenite več kot le besedilo.

Tabela je sestavljena iz naslednjih osnovnih elementov, ki jih lahko spreminjate:

{| začetek Poleg začetka tabele je tu določen tudi njen razred –  na primer class="wikitable". »Razred« tabeli doda standardno obliko Wikipedije. Dva najpogosteje uporabljena razreda sta »wikitable« in »wikitable sortable«; slednji omogoča bralcu, da tabelo razvrsti s klikom na celico glave katerega koli stolpca.
|+ napis Potreben za namene dostopnosti v podatkovnih tabelah in nameščen le med začetkom tabele in prvo vrstico tabele.
! glava celice Opcijska. Vsaka glava celice se začne z novo vrstico in enim samim klicajem (!), lahko pa je več celic glave zaporedoma v isti vrstici, ločenih z dvojnima klicajema (!!).
|- nova vrstica Če želite začeti novo vrstico celic, uporabite eno pokončnico (|) in vezaj (-).
| nova celica
v vrstici
Če želite dodati novo celico v posamezno vrstico, začnite vsako novo celico z novo vrstico in eno pokončnico (|), lahko pa več celic zaporedoma postavite v isto vrstico in jih ločite z dvojnima navpičnicima (||).
|} konec Za zaključek tabele uporabite eno navpičnico (|) in levo usmerjen zaviti oklepaj (}) v novi vrstici.

Prazni prostori na začetku in koncu celice se ne upoštevajo.

Postavitev

Ko urejate obstoječo tabelo, boste verjetno videli enega od dveh običajnih načinov postavitve tabele:

Podatki so urejeni kot tabela

To je uporabno, kadar ni veliko stolpcev in je vsebina celic kratka (npr. samo številke). To je postavitev oznake, ki jo bo ustvaril gumb .

{| class="wikitable"
|+ Caption
|-
! Naslov C1 !! Naslov C2 !! Naslov C3
|-
| R1C1   || R1C2   || R1C3
|-
| R2C1   || R2C2   || R2C3
|}

Celice so razporejene vertikalno

Če imate veliko stolpcev ali celic z veliko besedila lahko postavitev vsake celice v novo vrstico izboljša berljivost.

{| class="wikitable"
|+ Caption
|-
! Naslov C1
! Naslov C2
! Naslov C3
|-
| R1C1
| R1C2
| R1C3
|-
| R2C1
| R2C2
| R2C3
|}

Oba zgornja primera bosta bralcu izgledala enako:

Napis
Naslov C1 Naslov C2 Naslov C3
R1C1 R1C2 R1C3
R2C1 R2C2 R2C3