Wikipedija ima pravzaprav dokaj malo zelo strogih pravil, saj temelji na petih temeljnih načelih. Pravila in smernice Wikipedije je razvila njena skupnost z namenom njihove razjasnitve, preprečevanja sporov ter opisa najboljših načinov njihove uporabe na način, ki bi nam omogočal čim lažji doseg cilja ustvarjanja brezplačne in zanesljive enciklopedije.

Pravila podrobneje izražajo temeljna načela Wikipedije, smernice pa svetujejo, kako uporabljati pravila in kako zagotoviti splošno poenotenost med članki. Uradna pravila in smernice imajo na vrhu strani obvestilo in predpono »Wikipedija:« ali »WP:« pred imenom strani.

Čeprav obstaja pravilo ali smernica za skoraj vsako težavo, ki si jo lahko zamislite, se od nikogar ne pričakuje, da bi jih vse poznal na pamet! Na naslednjih nekaj poglavjih so opisana najpomembnejša, ki izražajo splošni duh pravil Wikipedije. Po seznanjenju s temi osnovami bo vaše urejanje lažje in produktivnejše.

Vsebina

Wikipedija je enciklopedija in skupnost si neprestano prizadeva za njeno točnost. Članki morajo biti nepristranski in smejo vsebovati samo preverljive informacije in mnenja, ki že obstajajo v zanesljivih virih.

 

Nepristransko stališče (ali NS) pomeni, da je vsebina napisana objektivno in nepristransko, da predstavlja zgolj dejstva in opaznejša stališča drugih. Splošna enciklopedija ne bi smela vsebovati člankov, ki dajejo prednost določenim stališčem. Prizadevanje za nepristransko stališče pomaga preprečevati, da bi članki postali oglasno ali propagandno mesto.

Preizkusite se! Rešite kviz o nepristranskosti.

 

Preverljivost pomeni, da lahko članki vsebujejo samo gradivo, ki so ga objavili zanesljivi viri, npr. ugledni časopisi in akademske revije. Idealno mora biti z viri podprta vsa vsebina, zagotovo pa mora biti z viri podprta sporna vsebina ali vsebina, ki bo verjetno sporna! Gradivo brez vira se lahko kadar koli odstrani, za navedbo zanesljivega vira pa je odgovoren urejevalec, ki je gradivo dodal.

 

Brez izvirnega raziskovanja pomeni, da članki ne smejo vsebovati še neobjavljenih argumentov, pojmov, podatkov, mnenj ali teorij. Ta prepoved pomeni, da se v članke Wikipedije ne sme vključevati lastnih analiz ali sintez urejevalcev Wikipedije. Wikipedija je zapis človeškega znanja, stališč in povzetkov, ki že obstajajo in so izraženi drugje.

Vedenje

 
Z drugimi urejevalci si izkazujte WikiLjubezen!

Pisanje Wikipedije pomeni veliko sodelovanja z drugimi urejevalci. Pri tem sta pomembni dve temeljni izhodišči za dobre odnose: bodite pogumni in bodite vljudni.

Pri urejanju bodite pogumni! Večina urejanj enciklopedijo izboljšuje, napake pa je vedno mogoče razveljaviti ali popraviti. Če opazite kaj, kar je mogoče izboljšati, to izboljšajte, in ne skrbite preveč, da bi kaj pokvarili. Če je sprememba v duhu izboljševanja in se zdi drugim smiselna, je velka verjetnost, da se bo vse dobro izteklo in se bo sprememba ohranila. Sicer je mogoče vsebino zlahka popraviti.

V komunikaciji bodite vljudni, kar pomeni, da pri drugih predpostavite dobronamernost in se namesto na osebne zadeve osredotočite na vsebino urejanj. To zahteva sodelovanje na spoštljiv in obziren način ob upoštevanju stališč in zaključkov drugih. Predpostaviti dobronamernost pomeni, da po privzetem domnevamo, da imajo drugi urejevalci dober namen. Če sta potrebna kritika ali moderiranje, se pogovorimo o dejanjih urejevalcev, brez jasnega dokaza pa jih ne obtožujemo slabih namenov.

Urejevalci ob urejanju običajno naravno dosežejo soglasje; na splošno to pomeni, da ko nekdo napravi spremembo strani ali kaj doda, lahko to vsakdo prebere in pusti stran tako, kakršna je, ali jo spremeni. Razveljavitev urejanja vas lahko malo potre, vendar tega ne vzemite za slabo, saj gre za pogost korak pri iskanju dogovora. Če se o nečem ne strinjate ali če želite kaj predlagati, to napišite na pogovorni strani članka in o spremembi vljudno razpravljajte, dokler ne dosežete dogovora. Nikoli ne razveljavite urejanja drugega uporabnika večkrat; to imenujemo urejevalska vojna in ni dovoljena. V skrajnem primeru lahko zaprosite za pomoč na pogovorni strani članka ali pa na našem portalu Pod lipo, ki je namenjena splošnim razpravam in vprašanjem o različnih vidikih Wikipedije.

Glej tudi