Pravila in smernice
Čemu obstajajo

Vsebina
Pravila za pisanje člankov

Vedenje
Sodelovanje z drugimi

Povzetek
Preglejte, česa ste se naučiliKup strani v obliki srca
Z drugimi urejevalci si izkazujte WikiLjubezen!

Pisanje Wikipedije pomeni veliko sodelovanja z drugimi urejevalci. Pri tem sta pomembni dve temeljni izhodišči za dobre odnose: bodite pogumni in bodite vljudni.

Pri urejanju bodite pogumni! Večina urejanj enciklopedijo izboljšuje, napake pa je vedno mogoče razveljaviti ali popraviti. Če opazite kaj, kar je mogoče izboljšati, to izboljšajte, in ne skrbite preveč, da bi kaj pokvarili. Če je sprememba v duhu izboljševanja in se zdi drugim smiselna, je velka verjetnost, da se bo vse dobro izteklo in se bo sprememba ohranila. Sicer je mogoče vsebino zlahka popraviti.

V komunikaciji bodite vljudni, kar pomeni, da pri drugih predpostavite dobronamernost in se namesto na osebne zadeve osredotočite na vsebino urejanj. To zahteva sodelovanje na spoštljiv in obziren način ob upoštevanju stališč in zaključkov drugih. Predpostaviti dobronamernost pomeni, da po privzetem domnevamo, da imajo drugi urejevalci dober namen. Če sta potrebna kritika ali moderiranje, se pogovorimo o dejanjih urejevalcev, brez jasnega dokaza pa jih ne obtožujemo slabih namenov.

Urejevalci ob urejanju običajno naravno dosežejo soglasje; na splošno to pomeni, da ko nekdo napravi spremembo strani ali kaj doda, lahko to vsakdo prebere in pusti stran tako, kakršna je, ali jo spremeni. Razveljavitev urejanja vas lahko malo potre, vendar tega ne vzemite za slabo, saj gre za pogost korak pri iskanju dogovora. Če se o nečem ne strinjate ali če želite kaj predlagati, to napišite na pogovorni strani članka in o spremembi vljudno razpravljajte, dokler ne dosežete dogovora. Nikoli ne razveljavite urejanja drugega uporabnika večkrat; to imenujemo urejevalska vojna in ni dovoljena. V skrajnem primeru lahko zaprosite za pomoč na pogovorni strani članka ali pa na našem portalu Pod lipo, ki je namenjena splošnim razpravam in vprašanjem o različnih vidikih Wikipedije.